Human Capital Awards rozdane

0
Human Capital Economy CEE Congress

7 października w Hotelu Sheraton w Warszawie odbyła się Wielka Gala Human Capital Awards. Dzięki konkursowi wyróżnione zostały osoby oraz firmy, których aktywna działalność przyczynia się do podnoszenia jakości w obszarze zarządzania Kapitałem Ludzkim oraz rozwoju branży HR w Europie Środkowo-Wschodniej.

W kategorii „Projekt Roku” nagrodę otrzymała Poczta Polska. Statuetkę odebrali: Halina Bąk, Członek Rady Nadzorczej Poczty Polskiej oraz Piotr Michalski, Wiceprezes Zarządu Poczty Polskiej. „Za skuteczne przeprowadzenie działań restrukturyzacyjnych, które zwiększyły konkurencyjność i efektywność spółki. Wprowadzenie motywacyjnego systemu wynagrodzeń oraz stworzenie funkcji HR Business Partnerów, które wzmacniają proces transformacji Poczty Polskiej. Spółka inwestuje w swoich pracowników – realizuje szereg projektów rozwojowych wspierających kluczowe obszary kompetencyjne pracowników – aktywizację sprzedaży, obsługę klienta i jakość świadczenia usług motywacyjnych.”

Najlepszą w Społecznej Odpowiedzialności Biznesu okazała się Szlachetna Paczka, którą podczas Gali reprezentował jej założyciel – Ksiądz Jacek Stryczek. Szlachetna Paczka nie tylko łączy biednych i bogatych, ale jest też największym projektem z obszaru odpowiedzialnego biznesu w Polsce. Dzięki zaprojektowanej specjalnie dla biznesu metodzie przygotowywania świątecznej pomocy dla rodzin w  potrzebie, łączy pracowników w zespoły, otwiera na rozmowy o ideałach, podnosi poczucie sensu. Włącza 280 tysięcy osób, które właśnie w swojej firmie chcą się angażować w Paczkę.

Człowiekiem Roku, za odważną i skuteczną strategię rozwoju przedsiębiorstwa na rynkach krajowych i zagranicznych oraz duże zaangażowanie w sprawy pracownicze i troskę o społeczność lokalną, został Adam Krzanowski, Prezes Zarządu Grupy Nowy Styl.

Nietypową, bo „dualną” nagrodę w kategorii „Pracodawca Roku – Firma Prywatna”, otrzymały Samsung Business oraz SAMSUNG ELECTRONICS Manufacturing Poland. Obu firmom wyróżnienie zostało przyznane za kontynuację dobrych praktyk w obszarze HR, realizację polityki równych szans w zatrudnieniu oraz tworzenie wysoko opłacanych miejsc pracy, które realnie oddziałują na rynek pracy. Samsung przywiązuję ogromną wagę do rozwijania potencjału swoich pracowników oraz równowagi pomiędzy ich życiem prywatnym a służbowym, ponieważ to dzięki nim może tworzyć produkty i usługi przyczyniające się do tworzenia lepszej globalnej społeczności.

Za konsekwentne wdrażanie i respektowanie najlepszych praktyk odpowiedzialnej polityki personalnej tytuł Pracodawcy Roku wśród spółek Skarbu Państwa otrzymał PKO Bank Polski, a nagrodę odebrał Prezes Zarządu, Zbigniew Jagiełło. Łączenie celów biznesowych z polityką zatrudnienia dostosowaną do wyzwań zrównoważonego rozwoju i wymogów rynku pracy, stabilne warunki zatrudnienia, wsparcie rozwoju zawodowego i osobistego, nowoczesny system motywacyjny, bogata oferta świadczeń socjalnych, docenianie różnic i poszanowanie indywidualizmu pracowników, a także oparte na zaufaniu relacje z nimi sprawiają, że PKO Bank Polski zapewnia najwyższe standardy związane ze środowiskiem pracy i konkurencyjnością na rynku. Tytuł Pracodawca Roku Spółka Skarbu Państwa przyznany PKO Bankowi Polskiemu jest potwierdzeniem skuteczności, klarowności oraz rzetelności działania firmy w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi.

Kapituła Konkursu Human Capital Awards przyznała również Nagrodę Specjalną prof. UW dr hab. Jackowi Męcinie „za najgłębszą od czasów powstania Publicznych Służb Zatrudnienia nowelizację ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, doprowadzenie do partnerstwa publiczno – prywatnego w zakresie aktywizacji zawodowej osób oddalonych od rynku pracy oraz stworzenie szeregu skutecznych i efektywnych instrumentów rynku pracy.”

Galę poprowadził znakomity Marcin Prokop, natomiast całość ubogacił występ artystyczny Sabiny Jeszki.