Idzie dobry czas dla akcji spółek dywidendowych

Paweł Majtkowski – analityk eToro
Paweł Majtkowski - analityk eToro

W kończącym się niebawem 2023 roku, spółki dywidendowe radziły sobie słabo, jednak koniec podwyżek stóp procentowych i rosnące obawy o recesję sprawiają, że ponownie stały się warte uwagi. Długoterminowo, to właśnie reinwestowane dywidendy stanowiły aż 58 proc. średnich zwrotów z giełdy z ostatnich 20 lat. Jest to także dobre zabezpieczenie przed inflacją.

Akcje spółek dywidendowych były w tym roku wielkimi przegranymi rynku kapitałowego, Wyniki funduszu ETF zawierającego spółki o wysokiej stopie dywidendy –  iShares Core High Dividend ETF (HDV) są w tym roku o ponad 20 punktów gorsze niż wyniki funduszu SPDR S&P 500 ETF (-5 proc. vs. +16 proc.). Wysoki poziom stóp procentowych FED – 5,5 proc. wywołał mocna konkurencję ze strony innych aktywów oferujących atrakcyjne oprocentowanie bez ryzyka. To wywołało m.in. napływ 1 biliona dolarów do amerykańskich funduszy pieniężnych w tym roku. Wydaje się, że w obecnej sytuacji, warto wrócić do akcji dywidendowych, ponieważ globalne banki centralne znajdują się na szczycie cyklu podwyżek stóp procentowych, a na horyzoncie pojawiają się już cięcia. W Polsce doszło już do dwóch obniżek stóp w sumie o 1 pp., choć w listopadzie RPP nie zdecydowała się na kolejną obniżkę stóp. Jednocześnie, po świecie krąży widmo spowolnienia gospodarczego, potencjalnie zwiększając zainteresowanie bardziej defensywnymi strategiami inwestycyjnymi.

Globalne spółki giełdowe wypłaciły w ubiegłym roku akcjonariuszom dywidendy o wartości 1,6 biliona dolarów, co oznacza wzrost o 8 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Najwięcej z tej kwoty wypłaciły banki – 27 proc. oraz branża produktów konsumenckich – 17 proc. Z firm największymi płatnikami dywidend pozostają Nestle, HSBC oraz Mercedes.

Patrząc historycznie, dywidendy stanowią doskonałe długoterminowe zabezpieczenie przed inflacją. W ciągu ostatnich 20 lat, ceny konsumpcyjne w USA i Wielkiej Brytanii wzrosły o 63 proc., podczas gdy firmy płacące dywidendy z S&P 500, podniosły wypłacane kwoty przeciętnie o 84 proc.

Warto zauważyć, że reinwestowane dywidendy stanowią aż 48 proc. długoterminowych zwrotów z globalnych rynków akcji. Globalne akcje wzrosły o 170 proc. w ciągu ostatnich 20 lat, ale po wliczeniu reinwestowanych dywidend, wzrost ten wynosi aż 320 proc. Dla najważniejszych rynków, średnia jest jeszcze wyższa i wynosi 58 proc. Na rynku amerykańskim, poziom jest niższy i wynosi 47 proc. w S&P500, a to dlatego, że popularna praktyką jest tam wykupowanie własnych akcji jako alternatywę dla wypłaty dywidend. Popularne w USA spółki technologiczne raczej reinwestują swoje zyski niż wypłacają dywidendy. – dla NASDAQ średnia wynosi tylko 15 proc.

Paweł Majtkowski, analityk eToro