4. kwartał 2021 w wykonaniu Grupy AFORTI

Klaudiusz Sytek, Prezes Zarządu AFORTI Holding
Klaudiusz Sytek, Prezes Zarządu AFORTI Holding

AFORTI Holding opublikowała raport podsumowujący wyniki osiągnięte w 4. kwartale 2021 roku. Zgodnie z danymi Grupa w tym czasie odnotowała przychód ze sprzedaży w wysokości 667 mln PLN, co oznacza wzrost o 50%.

14 lutego Grupa Kapitałowa AFORTI przedstawiła wyniki uzyskane w 4. kwartale 2021 roku. W treści raportu znalazły się między innymi: skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy wraz ze sprawozdaniem jednostkowym dla AFORTI Holding, komentarz Emitenta i skrót wydarzeń medialnych. Poza danymi liczbowymi zostały omówione kluczowe dla działalności Grupy wydarzenia.

To był dobry kwartał dla nas, pomimo pandemii cały czas zwiększamy swoje przychody oraz wolumeny sprzedażowe Grupy i to już jest taki moment, kiedy grupa regularnie kwartał w kwartał poprawia swoje wyniki. Tak też było w 4Q. (…) Liczba klientów, którą mieliśmy na koniec 2021 roku to 6635 osób, co mocno nas cieszy. Systematycznie zwiększamy wolumeny sprzedażowe – to jest dla nas kluczowe. Koncentracja na biznesie, ale także bardzo restrykcyjna polityka w zakresie ryzyka kredytowego oraz w zakresie nowych projektów, podsumowuje Klaudiusz Sytek, Prezes Zarządu AFORTI Holding.

  • Wypracowana przez Grupę kwota przychodów w wysokości 667 mln PLN stanowi wzrost
    w porównaniu do minionego roku o 50%.
  • Zysk netto całej Grupy Kapitałowej AFORTI w raportowanym okresie wyniósł prawie 700 tys. PLN.
  • Na koniec grudnia 2021 wartość łączna ogółu aktywów wyniosła ponad 304 mln PLN, a więc więcej o prawie 7,5% w porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku. Zmiana wartości aktywów trwałych związana była ze zmniejszeniem wartości firmy z konsolidacji, odpisami amortyzacyjnymi środków trwałych i wartości niematerialnych oraz prawnych, przy równoczesnym zwiększeniu aktywów finansowych, zgodnie z realizacją Strategii Grupy.
  • W wachlarzu świadczonych przez AFORTI usług dla przedsiębiorców znajdują się zlecenia windykacyjne, realizowane przez AFORTI Collections. Spółka w samym 4. kwartale 2021 przyjęła do windykacji zlecenia o wartości ponad 173 mln PLN, co jest wynikiem lepszym o 8% niż rok wcześniej.

W coraz szybszym tempie rozwija się projekt AFORTI.BIZ, w skład którego wchodzą usługi wymiany walut oraz faktoring dla firm.

  • W ostatnim czasie spółka AFORTI Exchange odnotowuje bardzo dobre wyniki. W czwartym kwartale 2021 obroty na platformie wymiany walut w Polsce wyniosły blisko. 1,5 mld PLN, co stanowi wzrost o 55% w porównaniu do analogicznego okresu.
  • Ze względu na sytuację gospodarczą spowodowaną COVID-19 zaostrzono procedury analizy ryzyka, co wpłynęło na udzielanie finansowania przedsiębiorcom. Od początku tego roku sfinansowano wierzytelności o łącznej wartości 1, 743 mln PLN.

Pozycję Grupy w ostatnich miesiącach ugruntowała aktywacja licencji EMI przez Centralny Bank Cypru. W ślad za tym został złożony wniosek o paszportyzację licencji na kraje Unii Europejskiej. To wydarzenie przybliży Grupę do realizacji, zaplanowanej w strategii na lata 2021-2023, ekspansji zagranicznej.

Grupa AFORTI zakończyła rok operacyjnym startem działalności faktoringowej w Rumunii w ramach AFORTI Factor IFN S.A. Spółka zrealizowała pierwsze transakcje, następnie sfinansowała faktury.