InventionMed skorzysta z prawa poboru i weźmie udział w emisji akcji SoftBlue

Tomasz- Kierul
Tomasz Kierul, Prezes Zarządu InventionMed

InventionMed, technologiczna spółka z branży medycznej deklaruje objęcie wszystkich akcji przepadających spółce w wyniku realizacji prawa poboru w ramach publicznej emisji SoftBlue. Udział jest potwierdzeniem strategicznej współpracy obu podmiotów – ze względu na pokrewny profil działalności, firmy planują wspólną realizację projektów.

InventionMed obejmie złoży zapis podstawowy na całość przysługujących jej akcji serii F, tj. na 19 mln akcji serii F po cenie emisyjnej 0,22 zł za jedną akcję, tj. za łączną kwotę 4,18 mln zł. Środki na objęcie akcji będą pochodzić ze środków własnych Spółki oraz z pożyczki udzielonej przez Prezesa Zarządu Spółki

Podwyższenie kapitału zakładowego SoftBlue nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 46 801 250 akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł. Cena emisyjna nowych akcji serii F została ustalona na 0,22 zł za jedną akcję. Prawo Poboru przysługuje dotychczasowym akcjonariuszom spółki, osobom, które posiadały akcje SoftBlue w dniu 11 stycznia br. Za każdą jedną akcję spółki przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru.

– Współpraca InventionMed z SoftBlue ma wymiar strategiczny i długofalowy. Wierzymy, że połączenie dwóch podmiotów o komplementarnych profilach działalności stanowi ogromny potencjał do rozwoju i umocnienia pozycji rynkowej obu spółek. SoftBlue dołączyło do naszego akcjonariatu, planujemy wspólne projekty, dlatego objęcie akcji w ramach trwającej emisji jest z mojej perspektywy naturalnym krokiem i jednocześnie potwierdzeniem naszych wspólnych planów biznesowych – mówi Tomasz Kierul, prezes InventionMed.

SoftBlue jest głównym akcjonariuszem InventionMed. W lipcu minionego roku spółka zakupiła łączny pakiet ponad 10 mln akcji, co stanowi blisko 30 proc. wszystkich akcji InventionMed. Decyzję o skupie akcji podjęto z uwagi na pokrewny profil działalności obu firm oraz wspólnie prowadzone projekty.

InventionMed planuje budowę „Wirtualnego szpitala”, czyli Centrum Innowacyjnych Symulacji Medycznych VR i AR w Bydgoszczy będzie to miejsce wyposażone najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne i prototypowe symulatory medyczne w oparciu o VR (virtual reality) i AR (augmented reality) oraz autorską technologię InventionMed – podwójną immersję. Spółka opracuje i wdroży rozwiązania produktowe umożliwiające kompleksowe szkolenie adeptów medycyny – nie tylko w zakresie dermatologii i medycyny estetycznej, ale również kardiologii, kardiochirurgii a także neochirurgii, chirurgii, geriatrii, anatomii oraz rehabilitacji neurologicznej.