Inwestorzy wpłacają pieniądze do funduszy obligacji korporacyjnych po raz pierwszy od 16 miesięcy

Szymon Gil, Makler Papierów Wartościowych, Michael / Ström Dom Maklerski
Szymon Gil, Makler Papierów Wartościowych, Michael / Ström Dom Maklerski

W czerwcu inwestorzy ulokowali w funduszach obligacji korporacyjnych netto 188 mln zł. Był to pierwszy od czterech kwartałów miesiąc z przewagą wpłat nad wypłatami. Aktywa wzrosły natomiast o ponad 250 mln zł, do czego dodatkowo przyczyniły się świetne wyniki inwestycyjne tej klasy aktywów.wartość funduszy obligacji korporacyjnychŚrednioroczna stopa zwrotu funduszu obligacji korporacyjnych za ostatnie 12 miesięcy wynosi 9,44%, a w samym czerwcu wyniosła prawie 0,80%. Dodatnia stopa zwrotu połączona z napływami netto poskutkowała pierwszym od września 2021 roku, wyraźnym wzrostem aktywów (o 3,50%). Zgodnie z wykresem poniżej, stopa zwrotu rośnie systematycznie od września 2022 roku. Wydaje się jednak, że dopiero teraz zachęciła ona inwestorów do tej klasy aktywów. wartość funduszy obligacji korporacyjnych zwrotPierwsza jaskółka w końcu znalazła swoje odzwierciedlenie w aktywach funduszy obligacji korporacyjnych. Stale rosnące stopy zwrotu połączone z niskim wzrostem ryzyka kredytowego oraz brakiem większych default-ów to czynniki tworzące środowisko idealne dla obligacji korporacyjnych. Wydaje się, że w końcu dostrzegli to także inwestorzy.

Autor: Szymon Gil, Makler Papierów Wartościowych, Certified International Investment Analyst (CIIA), Michael / Ström Dom Maklerski