Inwestorzy wpłacają pieniądze do funduszy obligacji korporacyjnych po raz pierwszy od 16 miesięcy

Szymon Gil, Makler Papierów Wartościowych, Michael / Ström Dom Maklerski
Szymon Gil, Makler Papierów Wartościowych, Michael / Ström Dom Maklerski

W czerwcu inwestorzy ulokowali w funduszach obligacji korporacyjnych netto 188 mln zł. Był to pierwszy od czterech kwartałów miesiąc z przewagą wpłat nad wypłatami. Aktywa wzrosły natomiast o ponad 250 mln zł, do czego dodatkowo przyczyniły się świetne wyniki inwestycyjne tej klasy aktywów. wartość funduszy obligacji korporacyjnych Średnioroczna stopa zwrotu funduszu obligacji korporacyjnych za ostatnie 12 miesięcy wynosi 9,44%, a w samym czerwcu wyniosła prawie 0,80%. Dodatnia stopa zwrotu połączona z napływami netto poskutkowała pierwszym od września 2021 roku, wyraźnym wzrostem aktywów (o 3,50%). Zgodnie z wykresem poniżej, stopa zwrotu rośnie systematycznie od września 2022 roku. Wydaje się jednak, że dopiero teraz zachęciła ona inwestorów do tej klasy aktywów. wartość funduszy obligacji korporacyjnych zwrot Pierwsza jaskółka w końcu znalazła swoje odzwierciedlenie w aktywach funduszy obligacji korporacyjnych. Stale rosnące stopy zwrotu połączone z niskim wzrostem ryzyka kredytowego oraz brakiem większych default-ów to czynniki tworzące środowisko idealne dla obligacji korporacyjnych. Wydaje się, że w końcu dostrzegli to także inwestorzy.

Autor: Szymon Gil, Makler Papierów Wartościowych, Certified International Investment Analyst (CIIA), Michael / Ström Dom Maklerski