Inwestycje w nieruchomości osiągnęły rekordowy poziom 1,8 bln USD

0