Jak rozwój nowych technologii kształtuje usługi prawnicze?

prawo internet sąd

Nowe technologie to dziedzina prężnie rozwijająca się – ma ona wpływ także na związane z nią usługi prawne.

Prawo w branży IT – wciąż nowa dziedzina

Specjalizacja w dziedzinie takiej jak prawo w branży IT wymaga od zajmującego się nią prawnika znajomości nie tylko specyficznych aktów prawnych, ale również rozumienia mechanizmów branży. Konieczna jest podstawowa znajomość rozwiązań, która pozwoli zrozumieć na czym polega działalność danej firmy.

Na wstępie zauważyć warto, że zdecydowana większość podmiotów działających w branży IT to start-upy – firmy bardzo młode, ale jednocześnie rozwijające się niezwykle szybko. Usługi prawnicze, które świadczone są na rzecz tego rodzaju firm obejmują uregulowanie prawne wszelkich ich spraw od samego powstania. Dotyczą one między innymi szczegółowych uregulowań między wspólnikami, dopasowania odpowiedniej formy prawnej do prowadzonego przedsiębiorstwa. Prawnik weźmie także pod uwagę możliwości pozyskiwania inwestorów strategicznych a także sprzedaży produktu, projektu, czy całej firmy na pewnym etapie jej działania.

Jakie usługi prawnicze świadczy się w branży IT

Rozwój nowych technologii wymusił na kancelariach świadczenie usług z zakresów, które do tej pory w ofercie się nie pojawiały. Chodzi tu na przykład o SaaS, software Development, Database Systems, Data Center i tym podobne. Brzmi to bardzo specjalistycznie. Dla osób, które chcą skorzystać z doradztwa prawnego pod kątem działalności w branży IT, największą bolączką może być konieczność wytłumaczenia swoich projektów. Dlatego też, prawnicy poszerzają zakres nie tylko usług, ale także – swojej specjalistycznej wiedzy.

Branża IT to nie tylko programowanie, czy cyber security, to również e-commerce. Dlatego też, usługi prawnicze w tym zakresie obejmują także zagadnienia związane ze sprzedażą online usług czy towarów, strategią CRM czy prawem konkurencji.

Jak branża IT wpływa na usługi prawnicze

Jak już wspomniano, branża IT sprawia, że prawnicy zaczynają specjalizować się w temacie nowych technologii. Gałęzie prawa związane z nimi szybko się rozwijają. Często to właśnie technologia wyprzedza legislację, która na późniejszym etapie dostosowana zostaje do wymogów branży. Dlatego też prawnicy muszą często szukać indywidualnych rozwiązań. Warto jednak pamiętać, że w branża IT korzysta także z rozwiązań charakterystycznych dla innych gałęzi. Rozwój działalności e-commerce wymusił dostosowanie krajobrazu prawnego pod kątem marketingu internetowego, ochrony konsumentów, uczciwych praktyk rynkowych. W branży IT konieczne są także rozwiązania dotyczące prawa autorskiego, w odniesieniu do baz danych, programów komputerowych. Własność intelektualna w tej dziedzinie jest nietypowa, a sama branża – niezwykle konkurencyjna. Nowe projekty i produkty pojawiają się bardzo szybko.

Kolejnym zagadnieniem jest kwestia umów licencyjnych. Ich konstrukcja uwzględniać musi specyfikę produktu czy świadczonej usługi i ryzyka z nimi związane. Warto też wspomnieć o kwestii Tyber security. Start-upy często potrzebują audytów bezpieczeństwa IT, które pozwalają wykazać najsłabsze ogniwo w ich systemie zabezpieczeń.

Nie można zapomnieć także o RODO, którego stosowanie przeniknęło do wszystkich branż, także branży IT. Ma ono szczególne znaczenie w przypadku e-commerce.

Branża nowych technologii rozwija się bardzo prężnie, za tym rozwojem idzie też poszerzenie usług prawniczych w tym zakresie. Zakładając firmę działająca w tej gałęzi gospodarki, warto mieć na uwadze, że uregulowania prawne, zmieniają się dynamicznie, aby nadążyć za rozwojem nowych technologii.

Artykuł powstał we współpracy z Kancelarią Adwokacką . Więcej szczegółów oraz ciekawych artykułów znajduje się na stronie współautora: https://jakubowskazawada.com/.