Jakub Machnik w zarządzie UNIQA Polska

Jakub Machnik, UNIQA Polska – fot. Rafał Guz
Jakub Machnik, UNIQA Polska - fot. Rafał Guz
  • Jakub Machnik został powołany na stanowisko członka zarządu odpowiedzialnego za zarządzaniem ryzykiem
  • Od 2007 roku pełnił funkcję dyrektora Departamentu Finansowego w spółkach UNIQA.

Rada Nadzorcza spółek UNIQA w Polsce zdecydowała o powołaniu z dniem 1 kwietnia Jakuba Machnika na stanowisko członka zarządu odpowiedzialnego za pion ryzyka. Z UNIQA związany jest od 14 lat, ostatnio pełnił funkcję dyrektora finansowego.

Jakub Machnik, UNIQA Polska - fot. Rafał Guz
Jakub Machnik, UNIQA Polska – fot. Rafał Guz

Jakub Machnik jest związany z sektorem ubezpieczeń od 17 lat, w tym od 14 lat z UNIQA. Od 2007 roku był na stanowisku dyrektora finansowego odpowiedzialnego m.in. za księgowość, sprawozdawczość i działalność lokacyjną. Brał udział w projektach wdrożeń systemów IT (zarówno ubezpieczeniowych, jak i ERP), projektach optymalizacyjnych dotyczących złożonych procesów biznesowych oraz operacyjnym wdrożeniu regulacji Solvency II. Karierę zawodową rozpoczynał w audycie instytucji finansowych firm Arthur Andersen i Ernst&Young.

Posiada uprawnienia biegłego rewidenta, ukończył kierunek Finanse i Bankowość na Uniwersytecie Łódzkim. Posiada również dyplom MBA programu Executive MBA University of Quebec i Szkoły Głównej Handlowej.

Jakub Machnik jest doświadczonym menedżerem ds. ryzyka, który od wielu lat pracuje na rynku ubezpieczeniowym. Po 14 latach pracy w UNIQA ma dużą wiedzę o rynku ubezpieczeniowym i w szczególności o działaniu spółek UNIQA. Będzie wspierał zarząd w umacnianiu pozycji UNIQA na polskim rynku mówi Jarosław Matusiewicz, prezes spółek UNIQA.

Powołanie członka zarządu odpowiedzialnego za obszar ryzyka wymaga akceptacji Komisji Nadzoru Finansowego.

Skład zarządu spółek UNIQA w Polsce od 1 kwietnia 2017 r.:

  • Jarosław Matusiewicz – prezes zarządu,
  • Anna Demczenko – wiceprezes zarządu ds. finansowych,
  • Adam Łoziak – wiceprezes zarządu ds. sprzedaży,
  • Jakub Machnik – członek zarządu ds. ryzyka.