Jarosław Neneman Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Finansów

Jarosław Neneman

Na wniosek Ministra Finansów, 19 listopada 2014 r. Jarosław Neneman został powołany przez Panią Premier na Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów.

Minister Neneman już od 2003 roku był związany z Ministerstwem Finansów. Przez pierwszy rok był doradcą ministra i szefem gabinetu Ministra Finansów. W latach 2004-2006 pełnił funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów i był odpowiedzialny za legislację i politykę podatkową.

Od 2010 roku pełnił funkcję społecznego doradcy Prezydenta RP do spraw samorządu, a w 2011 roku – doradcy prezesa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Specjalizuje się w analizach ekonomicznych, legislacji i polityce podatkowej.

Jako ceniony analityk ekonomiczny, Neneman pracował m.in. dla Fundacji CASE, LG PetroBanku oraz Centrum Rozwoju Konkurencji (COMPER). Był również przewodniczącym rady nadzorczej firmy Buszrem S.A.

Studiował ekonomię na Uniwersytecie Łódzkim, gdzie zdobył tytuł doktora nauk ekonomicznych, oraz na Central European University w Pradze. Uzyskał również tytuł MA w dziedzinie ekonomii na New York University.

Jarosław Neneman zdobył szerokie doświadczenie zawodowe, między innymi w środowiskach akademickich. Pełni między innymi funkcję przewodniczącego rady oraz wiceprezesa fundacji Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych w Łodzi, kierownika Katedry Finansów i Bankowości na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu publikacji, w tym podręczników z zakresu ekonomii dla uczniów i studentów.

Jest żonaty, ma trójkę dzieci.