JR HOLDING S.A. inwestuje w innowacyjny projekt

2

JR HOLDING S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od listopada 2012 r., założyła spółkę StepCloser S.A., w której objęła 40% akcji. Nowy podmiot będzie prowadził działalność w zakresie rozwoju sieci kart StepCloser i rozważa wejście na rynek NewConnect.

Emitent w dniu 18.04.2016 r. założył wraz z innymi inwestorami spółkę StepCloser S.A. z siedzibą w Krakowie. JR HOLDING S.A. posiada akcje stanowiące 40% w jej kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na WZA. Celem nowo utworzonego podmiotu będzie rozwój i promocja programu karty StepCloser zarówno w Polsce, jak i zagranicą. JR HOLDING S.A. zapewni nowej spółce finansowanie w kwocie 2 mln zł na realizację przyjętego przez nią planu rozwoju. Środki te zostaną przeznaczone przez StepCloser S.A. m.in. na zakup aplikacji i na jej wdrożenie, a także na rozwój struktury handlowej na terenie całego kraju. Spółka będzie także prowadziła dystrybucję miliona kart oraz będzie dążyła do pozyskania 10.000 firm, które przystąpią do Programu StepCloser. Długoterminowym celem StepCloser S.A. będzie wejście na rynek NewConnect po osiągnięciu odpowiednio wysokiej skali działalności.

January Ciszewski
January Ciszewski, Prezes Zarządu Spółki JR HOLDING S.A.

„Nasza decyzja o utworzeniu Spółki StepCloser S.A. wynika z ogromnego zainteresowania, z jakim karta StepCloser spotkała się ze strony sklepów sieciowych oraz Korporacji, które są zainteresowane możliwościami marketingu bezpośredniego, jakie stwarza im ten Program. Jako inwestor strategiczny zapewniamy finansowanie tego projektu w kwocie do 2 mln zł. Wierzymy, że przyjęty plan inwestycyjny przełoży się na dynamiczny rozwój całego przedsięwzięcia biznesowego. W dłuższej perspektywie nie wykluczamy upublicznienia Spółki StepCloser S.A. na rynku NewConnect. Podjęte przez nas działania inwestycyjne są zgodne z naszą nową Strategią Rozwoju, która przewiduje rozwijanie nowych projektów inwestycyjnych w perspektywicznych branżach.” – wyjaśnia January Ciszewski, Prezes Zarządu Spółki JR HOLDING S.A.

Założona spółka celowa StepCloser S.A. będzie zajmowała się ekspansywną promocją oraz rozbudową istniejącego już Programu StepCloser. Projekt ten, który powstał w celu świadczenia pomocy obcokrajowcom w rozpoczęciu życia w Krakowie poprzez oferowanie im wsparcia zdalnego oraz stacjonarnego, jest obecnie popularyzowany i rozwijany przez portal StepCloser. Jego uczestnicy mogą korzystać z pomocy specjalistów m.in. do spraw związanych ze znalezieniem pracy, poszukiwaniem mieszkania, a także z usług tłumacza, notariusza oraz opiekunki do dziecka. StepCloser pomaga również obcokrajowcom w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej Polsce. W marcu 2016 r. uruchomiony został nowy serwis dedykowany głównie obcokrajowcom mieszkającym albo planującym przyjazd do Małopolski, a ich sprawna obsługa ma być możliwa właśnie dzięki kartom StepCloser.

Czytaj również:  Idea Trójmorza szansą na ekspansję polskiego biznesu. Wykorzystają ją tylko te firmy, którym uda się pozyskać finansowanie
  • Pracownik

    Dla dokończenia artykułu…
    StepCloser oglosila upadłość. Pracownicy i podwykonawcy pieniędzy nie otrzymali, a Kontakt z Panią prezes się urwał!
    Nir dajcie sie tak jak ja i dziesiątki innych pracowników okraść Innocencie Dźwierzyńskiej!

  • Oszukana

    Oddajcie pieniądze! To, że się zapadniecie pod ziemię wam nie pomoże. „Ludzie biznesu” ŚMIESZNE…