JR HOLDING S.A. inwestuje w innowacyjny projekt

January Ciszewski, Prezes Zarządu Spółki JR HOLDING
January Ciszewski, Prezes Zarządu Spółki JR HOLDING (foto: materiały prasowe)

JR HOLDING S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od listopada 2012 r., założyła spółkę StepCloser S.A., w której objęła 40% akcji. Nowy podmiot będzie prowadził działalność w zakresie rozwoju sieci kart StepCloser i rozważa wejście na rynek NewConnect.

Emitent w dniu 18.04.2016 r. założył wraz z innymi inwestorami spółkę StepCloser S.A. z siedzibą w Krakowie. JR HOLDING S.A. posiada akcje stanowiące 40% w jej kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na WZA. Celem nowo utworzonego podmiotu będzie rozwój i promocja programu karty StepCloser zarówno w Polsce, jak i zagranicą. JR HOLDING S.A. zapewni nowej spółce finansowanie w kwocie 2 mln zł na realizację przyjętego przez nią planu rozwoju. Środki te zostaną przeznaczone przez StepCloser S.A. m.in. na zakup aplikacji i na jej wdrożenie, a także na rozwój struktury handlowej na terenie całego kraju. Spółka będzie także prowadziła dystrybucję miliona kart oraz będzie dążyła do pozyskania 10.000 firm, które przystąpią do Programu StepCloser. Długoterminowym celem StepCloser S.A. będzie wejście na rynek NewConnect po osiągnięciu odpowiednio wysokiej skali działalności.

„Nasza decyzja o utworzeniu Spółki StepCloser S.A. wynika z ogromnego zainteresowania, z jakim karta StepCloser spotkała się ze strony sklepów sieciowych oraz Korporacji, które są zainteresowane możliwościami marketingu bezpośredniego, jakie stwarza im ten Program. Jako inwestor strategiczny zapewniamy finansowanie tego projektu w kwocie do 2 mln zł. Wierzymy, że przyjęty plan inwestycyjny przełoży się na dynamiczny rozwój całego przedsięwzięcia biznesowego. W dłuższej perspektywie nie wykluczamy upublicznienia Spółki StepCloser S.A. na rynku NewConnect. Podjęte przez nas działania inwestycyjne są zgodne z naszą nową Strategią Rozwoju, która przewiduje rozwijanie nowych projektów inwestycyjnych w perspektywicznych branżach.” – wyjaśnia January Ciszewski, Prezes Zarządu Spółki JR HOLDING S.A.

Założona spółka celowa StepCloser S.A. będzie zajmowała się ekspansywną promocją oraz rozbudową istniejącego już Programu StepCloser. Projekt ten, który powstał w celu świadczenia pomocy obcokrajowcom w rozpoczęciu życia w Krakowie poprzez oferowanie im wsparcia zdalnego oraz stacjonarnego, jest obecnie popularyzowany i rozwijany przez portal StepCloser. Jego uczestnicy mogą korzystać z pomocy specjalistów m.in. do spraw związanych ze znalezieniem pracy, poszukiwaniem mieszkania, a także z usług tłumacza, notariusza oraz opiekunki do dziecka. StepCloser pomaga również obcokrajowcom w zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej Polsce. W marcu 2016 r. uruchomiony został nowy serwis dedykowany głównie obcokrajowcom mieszkającym albo planującym przyjazd do Małopolski, a ich sprawna obsługa ma być możliwa właśnie dzięki kartom StepCloser.

”Utworzenie Spółki StepCloser S.A. z takim partnerem, jakim jest JR HOLDING S.A., pozwala nam z dużym optymizmem spoglądać na perspektywy jej rozwoju. Wierzymy, że doświadczenie i wiedza JR HOLDING S.A. w zakresie prowadzenia projektów inwestycyjnych przyczynią się do dynamicznego wzrostu Spółki, co z pewnością będzie miało swoje odzwierciedlenie w zwiększaniu jej wartości. Mamy ściśle określoną strategię rozwoju Programu StepCloser i zamierzamy ją konsekwentnie realizować.” – dodaje Innocenta Dźwierzyńska, Prezes Zarządu Spółki StepCloser S.A.

Grupa Kapitałowa JR HOLDING S.A. zanotowała w 2015 r. zysk netto w wysokości 6,6 mln zł, notując tym samym wyraźny wzrost w stosunku do 2014 r. o 154 %. Był to zarazem najlepszy rok dla Spółki w całej jej historii. Emitent od początku października 2015 r. znajduje się w składzie Segmentu NewConnect Lead, który grupuje 27 największych i najpłynniejszych podmiotów z alternatywnego rynku.

Więcej informacji o Programie kart StepCloser: http://card.stepcloser.pl/