Kolejna podwyżka stóp procentowych w USA praktycznie pewna

0

Rynki finansowe przygotowują się na kolejną podwyżkę stóp procentowych Rezerwy Federalnej. FOMC spotka się w Waszyngtonie już w środę, a potencjalna decyzja o podniesieniu stóp byłaby drugą w bieżącym roku, jak i siódmą podwyżką od czasu rozpoczęcia cyklu zacieśniania polityki pieniężnej w grudniu 2015 roku.

Na początku czerwca w Stanach Zjednoczonych ukazał się raport dotyczący rynku pracy, zgodnie z którym w gospodarce USA kolejny miesiąc z rzędu gwałtownie przybywa stanowisk. Przyspiesza również wzrost wynagrodzeń. Rynki finansowe wyceniają prawdopodobieństwo podwyższenia stóp procentowych na najbliższym spotkaniu na ok. 85%. Wysokie oczekiwania wynikają z dobrej kondycji amerykańskiej gospodarki – Stany Zjednoczone wydają się radzić sobie zdecydowanie lepiej od reszty krajów rozwiniętych. Kraj posiada silny rynek pracy, roczny wzrost PKB utrzymuje się powyżej poziomu 2%, a indeks PCE, czyli preferowany przez Rezerwę Federalną wskaźnik dynamiki cen, znajduje się w okolicach 2-procentowego celu inflacyjnego Fedu, po raz pierwszy od początków 2017 roku. Stąd uważamy, że podwyżka na najbliższym spotkaniu jest praktycznie pewna.

Przy tak wysokiej wycenie prawdopodobieństwa podwyżek stóp procentowych uwaga inwestorów jest zazwyczaj skupiona na komunikatach, które FOMC wyda przy okazji ogłoszenia podjętej przez siebie decyzji. Na ich podstawie będzie można określić, czy w ramach polityki monetarnej bank centralny zdecyduje się na łącznie trzy czy cztery podwyżki w 2018 r. Według marcowego „dot plot” Rezerwy Federalnej, który obrazuje indywidualne oczekiwania członków FOMC ws. wysokości stóp procentowych, mediana oczekiwań decydentów utrzymuje się przy trzech podwyżkach. Minutki z ostatniego spotkania okazały się jednak stosunkowo gołębie, co sugeruje, że Fed chce przyzwolić na „tymczasowy okres” podwyższonej inflacji – tym samym wzrost oczekiwanej liczby podwyżek jest w krótkim okresie raczej mało prawdopodobne. Naszym zdaniem Rezerwa Federalna utrzyma dotychczasowe stanowisko ws. tempa zacieśniania polityki pieniężnej, pozostawiając sobie jednocześnie „furtkę” umożliwiającą czwartą podwyżkę, jeśli tylko przyszłe warunki gospodarcze jej na to pozwolą.

Czytaj również:  Najbliższe miesiące mogą być trudne dla rynku złota. Długoterminowo powinna to być wciąż opłacalna inwestycja

W bieżącym roku z pewnością można oczekiwać łącznie trzech podwyżek stóp procentowych. Nie uważamy jednak, żeby istniały jakiekolwiek przesłanki wykluczające możliwość kolejnej podwyżki stóp w wrześniu, kiedy opublikowana zostanie kolejna prognoza członków FOMC dotycząca poziomu stóp procentowych. Nawet w tak późnym etapie cyklu koniunkturalnego amerykańska gospodarka wytwarza ponad 200 tysięcy miejsc pracy miesięcznie, bez żadnych sygnałów sugerujących spowolnienie. Sugeruje to, że Stany Zjednoczone mają jeszcze przed sobą perspektywę dalszego wzrostu, a tym samym właściwa wydaje się strategia stopniowego zacieśniania polityki pieniężnej.