Komentarz Pawła Durjasza do produkcji sprzedanej przemysłu w kwietniu br.

0
GUS Główny Urząd Statystyczny

Produkcja sprzedana przemysłu rosła w kwietniu w tempie 5,4% r/r – zbliżonym do marcowego. Podobnie jak w poprzednich miesiącach, obniżała się w skali roku produkcja w dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (-5,6% r/r) oraz produkcja w górnictwie (-5,5% r/r), przy solidnym, choć nieco niższym niż w marcu tempie wzrostu produkcji przemysłu przetwórczego (7,3% r/r). Po wyeliminowaniu wahań sezonowych tempo wzrostu produkcji sprzedanej przemysłu nieznacznie w kwietniu zwolniło do 5,3% r/r wobec 5,7% r/r w marcu.

Roczne tempo wzrostu produkcji sprzedanej zostało utrzymane na poziomie zbliżonym do poprzednich dwóch miesięcy, pomimo wyższej bazy odniesienia sprzed roku. Choć w samym kwietniu odsezonowana produkcja przemysłowa wzrosła o 0,9% m/m w stosunku do marca, to jednak widać pewne ustabilizowanie jej średniego poziomu w ostatnich miesiącach (pierwszy wykres z lewej). Wpływ na to miała bardzo łagodna zima i mniejsze zapotrzebowanie na energię. Tempo wzrostu produkcji przemysłu przetwórczego było w ostatnich miesiącach dość stabilne. Biorąc pod uwagę bardzo dobre wyniki eksportu w I kwartale wydaje się, że kryzys ukraińsko-rosyjski nie ma obecnie większego wpływu na dynamikę produkcji przemysłowej. Z ogólnej informacji GUS wynika, że wśród działów o najwyższej dynamice produkcji w kwietniu były te o istotnym udziale eksportu. W tej czołówce była jednak także produkcja materiałów dla budownictwa.

Niespodziewanie wyraźnie obniżyła się w kwietniu w stosunku do marca odsezonowana produkcja budowlano-montażowa (-5,4% m/m). Osłabła w związku z tym także jej roczna dynamika (13,3% r/r wobec 15,5% r/r w marcu po odsezonowaniu). Nie wydaje się jednak, by był to powód do obaw. Sprzyjająca pogoda umożliwiła bowiem w tym roku wcześniejsze niż zwykle rozpoczęcie prac w budownictwie po zimie – już w lutym nastąpił silny wzrost produkcji w tym sektorze, który w bardziej typowej sytuacji przesunąłby się na kolejne miesiące.

Czytaj również:  Przekształcenie OFE w IKE przyczyni się do zwiększenia poziomu partycypacji w PPK

Uwzględniając dane o kwietniowej produkcji sprzedanej przemysłu i produkcji budowlano-montażowej, prawdopodobne jest powtórzenie w II kwartale dynamiki PKB na poziomie ok. 3,3% r/r.