Komentarz poranny, 14 maja 2013

gpw

Giełda poinformowała w komunikacie prasowym, że po sesji 21 czerwca zostanie przeprowadzone korekta kwartalna list uczestników indeksów WIG 20, w efekcie której WIG 20 opuści Boryszew, do indeksu wejdzie natomiast BZ WBK. Informacja negatywna dla akcji Boryszew, które ze względu na spekulacyjny charakter mogą być pod presją podaży w krótkim okresie.