Andrzej Oślizło obejmie stanowisko prezesa Develii

Andrzej Oślizło
Andrzej Oślizło, prezes Develii

Rada Nadzorcza powołała z dniem 4 grudnia Andrzeja Oślizło na stanowisko prezesa zarządu Develii. Nowy prezes ma ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu spółkami, w przeszłości kierował m.in. Expander Advisors, był też wiceprezesem Schenker i członkiem zarządu Aviva. Od 30 maja 2020 r. obowiązki prezesa Develii pełnił Paweł Ruszczak.

Cieszę się, że w dobie zawirowań rynkowych firma zyskuje mocnego lidera, który posiada kompetencje niezbędne do umacniania pozycji naszej firmy. Jestem przekonany, że Andrzej Oślizło z powodzeniem zrealizuje stawiane przed nim cele. To doświadczony menedżer specjalizujący się w rozwijaniu przedsięwzięć biznesowych o dużej skali, który wielokrotnie udowodnił swoją skuteczność na stanowiskach zarządczych – mówi Jacek Osowski, przewodniczący rady nadzorczej Develii.

– Jednym z pierwszych zadań jakie sobie stawiam, jest przygotowanie nowej strategii spółki nakierowanej na wzrost wartości poprzez m.in. wykorzystanie szans rynkowych i zwiększenie udziału w rynku przy zachowaniu wysokiej rentowności. Będziemy pracować też nad zwiększeniem zwrotów z kapitałów własnych i przyśpieszeniem rotacji aktywów – mówi Andrzej Oślizło, prezes Develii.

Andrzej Oślizło jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach (kierunek ekonomia) oraz Politechniki Śląskiej w Gliwicach (kierunek informatyka). Ukończył również studia MBA na European University w Montreux w Szwajcarii.

Andrzej Oślizło w swojej karierze z sukcesem pełnił funkcje prezesa i członka zarządu spółek z branż: ICT, TSL, lotniczej, finansów i bankowości (m.in. Schenker, LOT, Aviva, Expander, Burietta – Grupa Inelo). Jego doświadczenie zawodowe obejmuje także współpracę z funduszami private equity m.in. Trinity Management i Innova Capital, z ramienia których pełnił funkcje nadzorcze i zarządcze w organach spółek portfelowych, a także odpowiadał za wzrost ich wartości i wyjścia kapitałowe. Zasiadał w radach nadzorczych: Burietta (Grupa Inelo), SGB SSO, Intrum, Gold Finance, BZ WBK – Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A, Expander Advisors, Casinos Poland.

W zarządzie Develii pozostają dotychczasowi członkowie zarządu: Paweł Ruszczak, Mirosław Kujawski i Tomasz Wróbel.