Kompetencje miękkie czy power skills?

kadry praca pracownik

Wciąż jeszcze pokutuje mit, że “miękkie” umiejętności to te mniej ważne, niepoliczalne, niejasne. Bezdyskusyjne od zawsze były tylko te, które są konkretne, dają dokument, zawód, uprawnienia, nauczą czegoś na tu i teraz. Ostatnie lata to zupełny przełom w uczeniu się i korzystaniu z własnych zasobów, także tych “miękkich” kompetencji. To właśnie power skills (zwane też “real skills”) powodują, że pracownicy chcą lub nie z nami pracować, angażować się w zadania i dodatkowe inicjatywy – zwraca uwagę Agnieszka Bierawska, opiekun merytoryczny programu Power Skills for IT Leaders w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Rozwijanie miękkich kompetencji jest w stanie pozytywnie wpłynąć na atmosferę w pracy, co zwiększa morale w teamie, pozytywnie wpływając na wydajność pracowników.

Power skills pomaga w tworzeniu zespołów, w których ludzie chcą pozostać

To dzięki wiedzy o sobie, wpływie na innych, trafnej diagnozie swoich mocnych stron, potrafimy jako menedżerowie sprawić, że potrafimy przekonać ludzi wokół nas do zmiany, dostrzegać w nich potencjał oraz motywować swój zespół do rozwoju. Dzięki “power skills” awansujemy i tworzymy zespoły, w których ludzie chcą pozostać. Dlatego też, coraz więcej przedsiębiorstw oraz korporacji decyduje się na przeprowadzanie testów osobowości na etapie zatrudnienia, tak aby dogłębnie poznać możliwości nowych pracowników. Ma to ogromny wpływ na funkcjonowanie firmy; dzięki takim testom pracodawca jest w stanie określić do jakiego teamu i na jakie stanowisko przydzielić pracownika oraz wie w jakim trybie pracy będzie osiągał najlepsze wyniki. Testy osobowości również uświadamiają pracownikom, jakie są ich mocne strony, a nad jakimi kompetencjami miękkimi powinni popracować, aby dalej się rozwijać.

Miks power skills z profesjonalizmem i doświadczeniem

Doskonale widać to w środowisku IT – ci z menedżerów, którzy dbają i rozwijają swoje kompetencje przywódcze, mają doskonały  ”interfejs” z biznesem i potrafią zainspirować do zmiany niezależnie od złożoności i komplikacji tematu i jego ceny. “Power skills” to nie przewaga “miękkich” umiejętności, tylko idealne połączenie z profesjonalizmem i doświadczeniem. Osiągnięcie sukcesu finansowego w branży IT koreluje ze świadomym łączeniem kompetencji technicznych z miękkimi. Co zadziwiające, nie wszyscy liderzy uważają, że rozwijanie power skills jest istotne w prowadzeniu biznesu; statystycznie tylko 3 na 10, co w skali światowej tworzy zatrważającą ilość liderów niezaangażowanych ta w swój w rozwój osobisty, jak i swoich współpracowników.

IT to też najbardziej wymagające środowiska pracy ze względu na trudności związane z zarządzaniem hybrydowymi zespołami – wymaga większej uważności i bardziej skomplikowanych rozwiązań na co dzień. Niezwykle istotnymi umiejętnościami w takim środowisku są również elastyczność, umiejętność pracy pod presją, adaptacji oraz rozwiązywania problemów. 72 % przedsiębiorstw, które przywiązują uwagę do takich aspektów odnosi sukces.

Reskilling czeka każdego z nas

Zatem krótko podsumowując: power skills nie są tylko nową nazwą na zestaw kompetencji “miękkich”, ale przede wszystkim wskazują na ogromny wzrost ich znaczenia i kluczowość zarówno w rozwoju własnym jak i współpracowników. Z mojego doświadczenia wynika również, że ich wartość wzrasta również w kontekście reskillingu i szeroko rozumianego przebranżowienia. Wielu z nas jeszcze nie raz będzie musiało się czegoś nowego nauczyć, oduczyć, robić inaczej niż przez całe zawodowe życie. Stałe, niezmienne i ogromnie pomocne będą wszystkie kompetencje, które nas w tym wesprą: umiejętność współpracy, jasnej komunikacji, zarządzanie konfliktem, rozwiązywanie problemów, empatia, umiejętność adaptacji do zmian, samomotywacja… Rozwój tych umiejętności to nie tylko szkolenie dające certyfikat, to ciągłe przeglądanie się w lustrze, proaktywne sięganie po feedback i śledzenie tego, co dzieje się na rynku.