Kupiec S.A. zwiększa zyski i przychody w segmencie spedycji

Leszek Wróblewski, Prezes Zarządu Spółki Kupiec S.A.

Kupiec S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, działająca w branży transportu i spedycji, zakończyła 3 kw. 2016 r. wysokim wzrostem przychodów i zysków w segmencie spedycji. Emitent osiągnął w tym okresie przychody netto ze sprzedaży w wysokości 9.173 tys. zł oraz zysk z działalności operacyjnej na poziomie ponad 267 tys. zł.

W analogicznym kwartale 2015 r. Spółka zanotowała przychody netto ze sprzedaży na poziomie 7.777 tys. zł, a zysk z działalności operacyjnej w segmencie TSL wyniósł 107 tys. zł. Wysoki wzrost osiągniętych wyników finansowych w tym obszarze biznesowym wynikał z utrzymania wysokiego poziomu obrotów oraz zwiększenia marży z działalności spedycyjnej w sierpniu i wrześniu 2016 r. Zarząd Kupiec S.A. realizuje obecnie działania związane ze zwiększeniem wydajności oraz efektywności swoich oddziałów w Tarnowie, Kielcach i Katowicach. Nadrzędnym celem dla Emitenta pozostaje miesięczne wypracowywanie przynajmniej 3,2 mln zł przychodów netto ze sprzedaży na zadowalającym poziomie marży. Zysk netto Spółki w 3 kw. 2016 r. wyniósł blisko 180 tys. zł.

„Polityka systematycznego zwiększania obrotów jest w Spółce głównym celem od kilkunastu kwartałów. Trzeba także podkreślić, że jest ona skutecznie realizowanym planem, a nie tylko obietnicą bez pokrycia. Jeszcze w latach 2010-2013 nasze kwartalne obroty oscylowały w okolicach 3 mln zł. W 2014 r. poziom ten wzrósł do 6 mln zł, a w 2015 r. do 7 mln zł. Ostatnie dwa kwartały 2016 r. to już solidne 9 mln zł. Jak już kilkukrotnie wspominałem naszym celem do 2018 roku jest osiągniecie 50 mln zł obrotów rocznie, czyli 12,5 mln zł na kwartał i będziemy dokładali wszelkich starań, aby plan ten został zrealizowany.” – komentuje Leszek Wróblewski, Prezes Zarządu Spółki Kupiec S.A.

W październiku br. Spółka sfinalizowała transakcję zakupu biurowca zlokalizowanego w Tarnowie za kwotę 5,38 mln zł. Jego łączna powierzchnia użytkowa wynosi 2.913,50 m2. Powierzchnie biurowe w małej części czterokondygnacyjnego biurowca będą wykorzystywane przez Emitenta na własne potrzeby. Z kolei pozostałe biura będą oferowane do wynajęcia na wolnym rynku. W lipcu 2016 r. Kupiec S.A. podpisał warunkową umowę najmu wydzielonej części pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej ponad 1.900 m2, która w wyniku adaptacji zostanie zmniejszona do ok. 550 m2 w terminie do 24 miesięcy. Warto także dodać, że nabyty przez Spółkę biurowiec jest zlokalizowany w bardzo rozpoznawalnym miejscu w Tarnowie, dobrze skomunikowanym z autostradą A4 oraz posiada wszelkie udogodnienia wymagane w nowoczesnych powierzchniach biurowych. Jest to już druga nieruchomości Emitenta, bowiem posiada on również działkę o pow. ponad 1,3 ha, dzięki której jest w stanie uzyskiwać niskie koszty finansowania.

„Pod koniec października br. wystawiliśmy pierwszą fakturę za wynajem powierzchni biurowej w nabytym biurowcu. Dlatego też dopiero w 4 kw. 2016 r. można spodziewać się wpływu tej inwestycji na wyniki finansowe Spółki. Spodziewam się, że z tej inwestycji będziemy wypracowywali zysk już od samego początku i mam nadzieję, że będzie on porównywalny do zysków generowanych w segmencie spedycji.” – podsumowuje Prezes Wróblewski.

Kupiec S.A. wypłacił w tym roku swoim Akcjonariuszom dywidendę w wysokości 0,06 zł na akcję z zysku wypracowanego w 2015 r. Rok temu wysokość dywidendy Spółki wyniosła 0,01 zł na akcję. Coroczne dzielenie się osiąganym zyskiem z Akcjonariuszami stanowi jeden z elementów przyjętej Strategii Rozwoju Emitenta.

Kupiec S.A. został również zakwalifikowany do segmentu rynku NewConnect – NC Focus. W jego skład wchodzi aktualnie 90 spółek z alternatywnego rynku, które spełniają najbardziej rygorystyczne kryteria jakościowe związane przede wszystkim z ich kondycją finansową oraz sposobem wypełniania przez nie obowiązków informacyjnych.

Kupiec S.A. wypracował w 2015 r. rekordowy zysk netto w wysokości 5,37 mln zł przy przychodach netto ze sprzedaży sięgających blisko 29,1 mln zł. Spółka jest także głównym akcjonariuszem podmiotu notowanego na rynku NewConnect – BVT S.A. – i posiada akcje stanowiące 42,90% udziału w jego kapitale zakładowym oraz 44,37% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA.