Kurs dolara – prognoza długoterminowa Ebury

Dolar pozostanie silny w 2018 roku

0

Ebury, firma oferująca rozliczanie transakcji walutowych, przedstawia aktualizację prognozy dla dolara amerykańskiego. Spodziewane kursy na koniec roku to: EUR/USD 1,16 oraz USD/PLN 3,60.

Od końca kwietnia dolar amerykański umacniał się względem każdej z pozostałych walut G10. Szereg pozytywnych informacji dotyczących sytuacji gospodarczej USA, jak i rosnące oczekiwania względem łącznie czterech podwyżek stóp procentowych ze strony Rezerwy Federalnej do których ma dojść w tym roku, to jedne z czynników odpowiedzialnych za wywindowanie USD do wartości najwyższej od ponad roku. Do walut powszechnie uznawanych za bezpieczne, takich jak dolar, inwestorów dodatkowo przyciągał kryzys w Turcji, jak i utrzymujące się obawy przed skutkami wojny handlowej. W konsekwencji wspomnianych czynników od początku drugiego kwartału, dolar zyskał około 7% względem ważonego koszyka walut.

Indeks USD & kurs USD/PLN (sierpień ’17-sierpień ’18)

Indeks USD & kurs USD PLNŹródło: Thomson Reuters Datastream Data: 31/08/2018

Spotkanie Rezerwy Federalnej z połowy czerwca okazało się bardziej jastrzębie niż zakładały rynki. FOMC zdecydował wtedy o natychmiastowym podniesieniu stóp procentowych o 25 punktów bazowych. Na czerwcowym spotkaniu istotne było sygnalizowanie przez bank centralny chęci przyspieszenia cyklu zacieśniania polityki monetarnej. W komunikatach FOMC w sierpniu decydenci ponownie wyrażali optymizm względem sytuacji w amerykańskiej gospodarce. Według członków komitetu gospodarka Stanów Zjednoczonych była „mocna”, a aktywność wewnętrzna rozwijała się „w szybkim tempie”.

Ile jeszcze podwyżek stóp procentowych?

Rezerwa Federalna podniosła prognozy wzrostu gospodarczego. Bank centralny oczekuje również, że inflacja w krótkim okresie może być nieco wyższa, co oznacza, że krótkookresowe stopy procentowe będą nieco wyższe niż te w długim okresie. Te wnioski płyną z odświeżonego „dot plot” FOMC, przedstawiającego indywidualne oczekiwania decydentów co do poziomu stóp procentowych w możliwej do przewidzenia przyszłości. Według mediany „dot plot” członkowie komitetu spodziewają się, że pod koniec bieżącego roku stopy procentowe znajdą się w okolicy poziomu 2,24%, w 2019 mają z kolei wzrosnąć do 2,96%. Oznacza to najprawdopodobniej łącznie 4 podwyżki stóp w 2018 r. oraz kolejne 3 podwyżki w 2019 r. To tempo szybsze od zakładanego przez rynki, które obecnie wyceniają prawdopodobieństwo jeszcze dwóch podwyżek stóp procentowych w bieżącym roku na ok. 60%.

Czytaj również:  Dolar zyskuje po informacjach z Europy

Optymizm członków FOMC uzasadniają imponujące dane ekonomicznym dla Stanów Zjednoczonych. Po względnie dobrym pierwszym kwartale, gospodarka USA przyspieszyła i w drugim kwartale rosła w tempie najszybszym od czterech lat – na przestrzeni trzech miesięcy wzrost gospodarczy w ujęciu rocznym wyniósł 4,1%. Ekspansja gospodarcza opierała się m.in. na konsumpcji wewnętrznej, inwestycjach przedsiębiorstw oraz gwałtownym wzroście dochodów z eksportu.