Kurs euro – prognoza długoterminowa Ebury

0

Ebury, firma oferująca rozliczanie transakcji walutowych, przedstawia aktualizację prognoz dla euro. Spodziewane kursy na koniec roku to: EUR/PLN 4,20; EUR/USD 1,16 oraz EUR/GBP 0,86.

W kwietniu wspólna europejska waluta doświadczyła silnych spadków względem dolara, przy okazji ogólnego umocnienia USD względem wszystkich innych istotnych światowych walut. W sierpniu, euro w parze z dolarem spadło do najniższego poziomu od ponad roku, co było związane z gwałtowną wyprzedażą spowodowaną przez kryzys w Turcji i związane z nim obawy o stabilność europejskich banków zaangażowanych w Turcji. Niemniej, kurs ważony udziałem poszczególnych krajów w handlu zagranicznym był względnie stabilny. W parze ze złotym, euro w ostatnim czasie nadal znajdowało się na dość wysokich poziomach, co jednak związane było ze słabością polskiej waluty.

Kurs EUR/USD oraz EUR/PLN (sierpień ’17-sierpień ’18)

Kurs EURUSD EURPLN
Źródło: Thomson Reuters Datastream Data: 31/08/2018

Ostatnie komunikaty Europejskiego Banku Centralnego (ECB) nie dostarczyły zbyt wiele wsparcia wspólnej europejskiej walucie. Przewodniczący banku centralnego, Mario Draghi potwierdził, że perspektywa podwyżki stóp procentowych w strefie euro jest odległa. W czerwcu EBC dostarczył dość istotnych informacji – Bank ogłosił plan zakończenia programu luzowania ilościowego w terminie późniejszym niż pierwotnie zakładano. Pod koniec września zakup aktywów będzie trwał nadal, ale zostanie ograniczony jego rozmiar. Bank będzie co miesiąc skupował obligacje o wartości 15 miliardów euro, by zakończyć program QE w grudniu.

Wartość aktywów skupowanych przez EBC (2015-2018)

Wartość aktywów skupowanych przez EBC
Źródło: Thomson Reuters Datastream Data: 23/08/2018

Mimo ogłoszenia planów dotyczących zakończenia programu QE, Europejski Bank Centralny utrzymał bardzo gołębie stanowisko w kwestii przyszłych podwyżek stóp procentowych w strefie euro. Decydenci stwierdzili, że (aby inflacja powróciła do celu) nadal potrzebna jest „znacząca stymulacja”. Bank centralny oczekuje, że stopy procentowe pozostaną na obecnym poziomie „w trakcie lata 2019”. W kontekście decyzji EBC warto wspomnieć o tym, że Mario Draghi podkreślał rosnącą globalną niepewność. W lipcu przewodniczący EBC poinformował, że protekcjonizm Stanów Zjednoczonych pozostaje istotnym zagrożeniem, co potwierdziły również opublikowane ostatnio „minutki” ze spotkania EBC.

Czytaj również:  Jakub Makurat – dyrektor generalny Ebury Polska, o usłudze „Get Paid”

Po bardzo dobrych wynikach europejskich gospodarek w 2017 roku, kiedy strefa euro doświadczyła największej ekspansji od dekady, w 2018 roku w bloku walutowym można było odczuć spowolnienie tempa wzrostu. W drugim kwartale bieżącego roku gospodarki strefy euro urosły o 0,4% kwartał do kwartału. W ujęciu rocznym wzrost zniżył się z poziomu 2,5% w pierwszym kwartale do 2,2% w drugim. Spowolnienie ekspansji widać we wskaźnikach aktywności biznesowej. Od stycznia bieżącego roku indeksy PMI kierowały się w dół, istotnie spadł kluczowy wskaźnik kompozytowy, który jest średnią ważoną aktywności notowanej w sektorach przemysłowym i usługowym. W związku z obawami o skutki wojny handlowej, istotnie spadły również indeksy sentymentu w Niemczech i strefie euro, które również mogą negatywnie rzutować na wzrost gospodarczy.