Lekkie ożywienie akcji kredytowej w drugim kwartale

Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich
Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich

W drugim kwartale 2014 r. akcja kredytowa w segmencie kredytów mieszkaniowych lekko przyspieszyła. Wyniki są powrotem do poziomu osiąganego w III oraz IV kwartale 2013 roku. Banki udzieliły łącznie 45,5 tys. nowych kredytów o wartości 9,6 mld zł. To wzrost odpowiednio o 8,48% i 8,17% wobec pierwszego kwartału.

Drugi kwartał 2014 r. przyniósł lekkie ożywienie akcji kredytowej w polskich bankach. Wzrost dotyczył zarówno wartości jak i liczby nowo podpisanych umów kredytowych. Łączna liczba nowych umów wyniosła 45 499 sztuk i wzrosła o 8,48% w odniesieniu do I kwartału 2014 roku. Wartość nowych umów wyniosła 9,577 mld zł a jej wzrost wyniósł 8,17% w porównaniu do poprzedniego okresu.

– Po nietypowym pierwszym półroczu 2013 roku, drugi kwartał 2014 r. potwierdził  cykliczność zjawisk zachodzących na rynku kredytów hipotecznych w odniesieniu do wyników zrealizowanych przez sektor bankowy w poprzednich trzech kwartałach. Nie można jednak jeszcze ocenić, czy obserwowany wzrost liczby i wartości kredytów wobec poprzedniego kwartału zwiastuje odbicie czy tylko sezonową korektę – mówi Jacek Furga, Prezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości ZBP.

Zainteresowanie udziałem w programie „Mieszkanie dla Młodych” było w II kwartale relatywnie mniejsze. Banki zaakceptowały 3842 wnioski na łączną kwotę 88,5 mln złotych. Tym samym, udział kredytów z dofinansowaniem w liczbie nowych umów spadł z 10% w I kwartale do 8,4% w drugim.

– Trudno o ocenę efektywności programu po zaledwie sześciu miesiącach jego funkcjonowania. Musimy również pamiętać, że MdM jest działaniem doraźnym, ukierunkowanym na bardzo wąski segment rynku. W Polsce potrzebne jest natomiast rozwiązanie systemowe. ZBP wypracował dostosowane do polskich uwarunkowań makroekonomicznych założenia działania kas oszczędnościowo-budowlanych, eliminujące obawy o zbyt wysokie koszty i związane z tym zagrożenia dla budżetu państwa z tytułu wspierania skłonności do oszczędzania w tym systemie. Projekt ten został przedłożony właściwym organom władzy. Uruchomienie w Polsce systemu długoterminowego oszczędzania na cele mieszkaniowe w formule kas budowlanych będzie miało kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju rynku finansowania budownictwa mieszkaniowego – mówi Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes ZBP.

Po drugim kwartale, wartość całego portfela kredytów mieszkaniowych osiągnęła poziom 339,244 mld zł. Oznacza to wzrost o 1,25% (o 4,172 mld zł) w porównaniu do I kwartału bieżącego roku. W tym czasie, liczba czynnych umów o kredyt mieszkaniowy wzrosła nominalnie o 34 773 (1,91%), wynosząc łącznie 1 855 439 sztuk.