LPP: wysokość dywidendy na akcję wyniesie 93,60 zł

0
LPP podało w komunikacie, że liczba akcji uprawnionych do udziału w podziale zysku za 2013 rok wynosi 1 812 145. W związku z tym dywidenda przypadająca na 1 akcję wyniesie 93,60 zł.
Czytaj również:  Dom Analiz SII wycenił akcje Eurotel