M. Jasiewicz (Grupa Recykl): Pierwsza dywidenda już w połowie 2017 roku. Do inwestorów trafi 20-25 proc. zysku

0
Roman Stachowiak, Prezes Zarządu Grupy Recykl S.A.

Maciej Jasiewicz, prezes zarządu Recykl Organizacja Odzysku i wiceprezes Grupy Recykl

Według planów notowanej na rynku NewConnect Grupy Recykl wypłata dywidendy nastąpi już w połowie 2017 roku. Wcześniej, bo już na początku przyszłego roku, poznamy szczegółowe plany dotyczące przejęcia jednego z producentów wyrobów gumowych. Finalizacja procesu akwizycji ma nastąpić w ciągu kilkunastu miesięcy. Według informacji zarządu przejmowanym podmiotem może zostać m.in. jeden z dotychczasowych kontrahentów grupy. Wartość transakcji ma wynieść ok. do 6-7 mln zł.

Obecnie oprócz tego, że zbieramy sami opony, przerabiamy je, robimy granulaty, które są wykorzystywane przez producentów, nie robimy jeszcze wyrobów gotowych. Jest to jedyna rzecz, której nam brakuje w całym łańcuchu naszej strategii – tłumaczy Maciej Jasiewicz, prezes zarządu Recykl Organizacja Odzysku i wiceprezes Grupy Recykl.

Obecnie zarząd spółki dogłębnie analizuje wszystkie możliwe formy finansowania transakcji. W grę wchodzi zaciągnięcie kredytu lub emisja nowych akcji. Ostateczną decyzję poznamy już w pierwszym kwartale przyszłego roku.

Spółki, o których mówię, to podmioty działające na polskim rynku już od kilku lat, które cały czas rozszerzają swoją linię produktową. Gama tych produktów jest dostępna w całej Europie i właśnie z takim podmiotem chcielibyśmy się związać na najbliższe lata – mówi prezes Jasiewicz.

Szacunkowa wartość planowanego przejęcia nie powinna przekroczyć ok. 6-7 milionów zł. Na podobną kwotę opiewała transakcja kupna spółki ABC Recykling, która została sfinalizowana przez Grupę Recykl SA pod koniec 2013 roku. Dokonana akwizycja pozwoliła na skokowe zwiększenie przychodów spółki. W raporcie finansowym za 2014 rok Grupa wykazała 30,2 mln zł przychodów ze sprzedaży. Wzrost w stosunku do poprzedniego roku wyniósł ponad 50 proc. Z kolei zysk netto wyniósł 1,22 mln zł, czyli o 280 proc. więcej w skali roku.

Grupa Recykl jest największym podmiotem zajmującym się recyklingiem opon na polskim rynku. Obecnie przerabiamy ponad 60 tys. opon rocznie – informuje Maciej Jasiewicz.

Spółka ma łącznie trzy zakłady produkcyjne – w Śremie, na terenie cementowni Chełm oraz w Krośnie Odrzańskim, należący przed przejęciem do PGE Energia Odnawialna i działający pod szyldem ABC Recykling.

Czytaj również:  Duże zmiany dla spółek publicznych. Będą one musiały upubliczniać szczegóły wynagrodzeń władz firmy

Wspomniane przejęcie z całą pewnością pozwoli nam zwiększyć skalę działalności, zarówno w zakresie wzrostu przychodów, jak i rentowności, gdyż potencjalnie sprzedaż wyrobów gotowych jest wysokomarżowym segmentem naszego biznesu. Natomiast tempo tego wzrostu uzależnione będzie od wielkości przejmowanych udziałów oraz szczegółów technicznych związanych z procesem akwizycji – mówi wiceprezes giełdowej spółki.

Pierwsze efekty akwizycji powinny być widoczne już w skonsolidowanym raporcie finansowym spółki za drugie półrocze 2016 roku. Jak mówi przedstawiciel notowanej na NewConnect Grupy Recykl SA, transakcja otworzy również drogę do skompletowania całego łańcucha produkcji, począwszy od zbiórki i przerobu zużytych opon, aż po wytworzenie gotowych wyrobów.

Oferujemy trzy podstawowe rodzaje produktów: paliwo alternatywne dla cementowni, granulat SBR, wykorzystywany przez producentów wyrobów gotowych oraz na potrzeby budowy boisk sportowych, a także drut stalowy – wylicza Maciej Jasiewicz, pytany o perspektywy wzrostu dla głównych segmentów działalności spółki.

Wiceprezes Grupy Recykl SA prognozuje, że w zakresie produkcji paliw dla cementowni wielkość sprzedaży może wzrosnąć nawet dwukrotnie. Z kolei w przypadku drutu stalowego ograniczeniem są jedynie moce produkcyjne spółki, a dynamika przychodów w tym segmencie wykaże w tym roku ok. 10-proc. wzrost.

W planach spółki jest również przejście na główny parkiet Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Do tej pory plany komplikowała sytuacja ekonomiczna Grupy i brak odpowiedniej kapitalizacji.

Zakładamy, że po przejęciu producenta wyrobów gotowych będziemy już w stanie tego skoku dokonać. Chcielibyśmy również, żeby odbyło się to w ciągu najbliższych 2-3 lat – mówi prezes Jasiewicz.

Wewnętrzne analizy Grupy Recykl zakładają możliwość podzielenia się z inwestorami zyskiem za 2016 rok. Oznacza to, że już za dwa lata udziałowcy otrzymają pierwszą w historii spółki dywidendę. Rekomendacja zarządu będzie przewidywać wypłatę ok. 20-25 proc. osiągniętego zysku netto.