MCI Management prognozuje zwiększenie wartości aktywów i inwestycji w 2014 r.

0

MCI, czołowa Grupa technologicznych funduszy typu PE/VC w Europie Środkowo-Wschodniej, przewiduje w 2014 r. zwiększenie wartości aktywów netto na akcję do poziomu 16,50 zł a wartości nowych inwestycji do co najmniej 305 mln zł.

Po bardzo udanych trzech kwartałach 2013 r. i rekordowych w historii funduszu wynikach finansowych, w dniu 18 grudnia 2013 r. Zarząd MCI Management podał do publicznej wiadomości prognozę podstawowych wskaźników na 2014 r. Projekcja finansowa zakłada wzrost wartości aktywów netto na akcję do poziomu 16,50 zł. MCI przewiduje również, że skala inwestycji realizowanych przez fundusze wchodzące w skład Grupy Kapitałowej wyniesie do końca 2014 r. nie mniej niż 305 mln zł.

– Sprzyja nam otoczenie rynkowe. Cyfrowa gospodarka jako całość, a w szczególności jej segmenty, którymi jesteśmy najbardziej zainteresowani inwestycyjnie, mają imponujący potencjał wzrostu. Mamy pomysł i możliwości finansowe, by na tych wzrostach zbudować wartość dla naszych akcjonariuszy – skomentował Tomasz Czechowicz, Partner Zarządzający MCI Management. Patrząc na prognozowane wzrosty dla spółek działających w takich segmentach jak media cyfrowe i e-commerce, nasze prognozy można ocenić jako konserwatywne – dodał.

Prognozy zostały sporządzone przy założeniu, że stopień realizacji tzw. priorytetów dla Grupy Kapitałowej na 2014 r. wyniesie nie mniej niż 50% w stosunku do przyjętego planu. Duże znaczenie dla wykonania prognozy będzie mieć planowane na I półrocze 2014 r. IPO spółki zależnej Private Equity Managers SA. Zarząd funduszu zakłada również dobrą koniunkturę na giełdzie i wzrost polskiego PKB o minimum 2% w 2014 r.

Przy okazji publikacji prognozy MCI Management przedstawił również ramy zaktualizowanej strategii inwestycyjnej. Dostrzegając dynamikę rozwoju i bardzo dobre perspektywy stojące przed branżą internetową, MCI w centrum swojego zainteresowania postawił firmy, które w różnym stopniu rozwijają swój model biznesowy w oparciu o możliwości, jak daje Internet. Zaktualizowana strategia inwestycyjna funduszu opiera się na trzech filarach wzrostu:

Czytaj również:  Polskie firmy. Kondycja, perspektywy, inwestycje i ich finansowanie

1) Inwestycjach w tzw. digital disruption

MCI rozważa i realizuje inwestycje w czyste modele internetowe (tzw. pure players). Największe wzrosty prognozuje dla spółek działających w segmentach: media cyfrowe, ecommerce, marketplaces, Fintech, Internet of Things, Software as a Service, cloud computing, mobilny internet oraz rozrywka cyfrowa.

2) Inwestycjach w tzw. digital ecosystem

MCI bierze pod uwagę inwestycje w spółki działające na rynku rozwoju infrastruktury internetowej, takie jak telekomy i centra gromadzenia danych.

3) Inwestycjach w tzw. digital adaptation

MCI wspiera inwestycyjnie spółki, które po osiągnięciu wiodącej pozycji w tradycyjnej gospodarce, mają ambicje aby wspiąć się na poziom europejski i globalny dzięki wykorzystaniu możliwości Internetu. Fundusz poszukuje spółek, które mają potencjał osiągnięcia sukcesu na miarę takich polskich czempionów jak Empik.com, mBank i GPW.