Medicofarma Biotech prezentuje wyniki za drugi kwartał 2021

Medicofarma Biotech otwarcie laboratorium 2

Biotechnologiczna spółka w raporcie okresowym poinformowała, że zakończyła II kwartał 2021 r. z prawie 300 tys. zł zysku netto. Za wypracowaną nadwyżkę finansową odpowiada głównie sprzedaż testów wykrywających wirusa SARS-CoV-2: MediPAN-2G+ FAST COVID. Spółka planuje dalszy rozwój tej technologii i wykorzystanie jej potencjału rynkowego.

Ostatnie miesiące były dla Medicofarma Biotech przełomowe. Spółka przyjęła strategię na lata 2021-2023 r., zaktualizowaną o nowy profil działalności, która skupiać się będzie na pracach badawczo-rozwojowych w zakresie biotechnologii i farmacji. Wybranych zostało 6 projektów wpisujących się w krótko- i długoterminowe plany rozwojowe.

W okresie, który obejmuje ostatni raport finansowy, nastąpiło kupno akcji serii G i H przez spółki VITAMA S.A. oraz Medicofarma S.A. W czerwcu dodatkowo zarejestrowano podwyższenie kapitału zakładowego w związku z emisją akcji, a spółka zamierza ubiegać się o wprowadzenie akcji serii G i H do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.

Aby zrealizować stawiane przed sobą cele, Medicofarma Biotech inwestuje w dwa centra B+R – w Lublinie i Poznaniu.

  • W obu Centrach Badawczo – Rozwojowych stawiamy na opracowywanie innowacyjnych leków około-onkologicznych. Ośrodek w Lublinie skupia się dodatkowo na suplementach diety do stosowania w terapii schorzeń jamy ustnej. Z kolei Centrum w Poznaniu rozwijać będzie produkty lecznicze do rehabilitacji postcovidowej – mówi prezes Medicofarma Biotech, Cezary Kilczewski.

Jak poinformowano, w II kwartale 2021 r. spółka osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w wysokości 834.710,00 zł. Sprzedaż obejmowała głównie testy wykrywające wirusa SARS-CoV 2. Medicofarma Biotech nabyła licencję na metodologię wykonywania testu wraz z systemem kontroli gwarantującym poprawność jego przeprowadzenia.

Kwartał spółka zakończył z zyskiem netto w wysokości 297.616,86 zł, względem straty 89.547,71 zł w analogicznym okresie w poprzednim roku.