Medicofarma Biotech S.A. powraca do notowań ciągłych na NewConnect

gpw

Medicofarma Biotech S.A. już 1 października wróci do notowań ciągłych na rynku NewConnect. Spółka pozytywnie przeszła weryfikację GPW wykazując zyski z prowadzonej działalności. Obecnie skupia się na badaniach naukowych i rozwoju projektów z zakresu terapii onkologicznych i rehabilitacji postcovidowej.

Medicofarma Biotech swoje plany giełdowe zrealizowała w wyniku przejęcia przez jej głównych akcjonariuszy notowanej na rynku NewConnect spółki Inbook. Powodem zawieszenia notowań akcji Medicofarma Biotech w systemie kursu jednolitego była ujemna wartość księgowa spółki Inbook S.A. W ostatnim raporcie okresowym, obejmującym działalność polegającą na sprzedaży detalicznej w sklepach internetowych, wykazała ona stratę, co skutkowało zakwalifikowaniem do segmentu NewConnect Alert.

Zmiana profilu działalności i proces przygotowania spółki do faktycznego rozpoczęcia prac w obszarze biotechnologii zajął kilka miesięcy. W tym czasie Medicofarma Biotech m.in. przejęła prawa do metodologii wykonywania testu do wykrywania SARS-CoV-2, nabyła Centrum Rozwojowo-Badawcze VITAMA oraz zawarła umowę o współpracy wdrożeniowej z Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk.

Realizacja powyższych etapów procesu transformacji spółki została już zakończona. Raport finansowy za II kwartał 2021 roku był pierwszym odnoszącym się do działalności spółki w obszarze biotechnologii. Medicofarma Biotech S.A. poinformowała w nim o uzyskaniu blisko 300.000 zł zysku netto. W efekcie wykazywania dodatnich wartości księgowej Spółka została usunięta z segmentu NewConnect Alert, a jej akcje  przywrócono do systemu notowań ciągłych.

Od początku nasze działania były ściśle zaplanowane na to, aby Medicofarma Biotech S.A. powróciła do systemu notowań ciągłych na rynku NewConnect. Zależało nam, aby jak najszybciej spełnić wszystkie wymogi i skupić się całkowicie na realizacji naszych celów biznesowych. Aktualnie naszym priorytetem są dwa projekty, które realizujemy wspólnie z naukowcami z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN. Pierwszy dotyczy terapii onkologicznej z wykorzystaniem opracowanych przez nas cząsteczek, którego pierwsze efekty mamy nadzieję poznać w przyszłym roku. Drugi natomiast skupia się na rehabilitacji postcovidowej, którego postęp chcielibyśmy ogłosić jeszcze w tym roku. – komentuje Cezary Kliczewski, prezes Medicofarma Biotech S.A.

Spółka posiada dwa laboratoria B+R – w Lublinie i Poznaniu, w których realizowanych jest łącznie sześć projektów krótko- i długoterminowych z zakresu opracowywania innowacyjnych leków okołoonkologicznych, suplementów diety do stosowania w terapii schorzeń jamy ustnej oraz rehabilitacji postcovidowej. Strategia biznesowa Medicofarma Biotech S.A. zakłada jednoczesne realizowanie projektów krótko- i długoterminowych. Pozwoli to na dywersyfikację portfolio produktowego i zapewnienie ciągłego finansowania najbardziej innowacyjnych badań.