MERIT INVEST SA planuje zmiany w portfelu inwestycyjnym

0
GPW – sala notowań

MERIT INVEST SA spółka zajmująca się działalnością inwestycyjną oraz doradczą, której akcje notowane są na rynku NewConnect, znalazła kupca na udziały firmy PS24 Sp z o.o., właściciela marki Parkett Service i rezygnuje z realizacji tej inwestycji. Jest to wynikiem negatywnej oceny dotychczasowej współpracy w kontekście innych potencjalnych inwestycji. Zarząd Spółki systematycznie ocenia podmioty, które mogą się pojawić w portfelu. Jedną z typowanych spółek do portfela jest BLOOMGA SA, której MERIT INVEST SA obecnie doradza podczas przygotowań do debiutu na rynku NewConnect. Wartym odnotowania jest również fakt, iż VoiceFinder SA, której Spółka doradza, dzięki współpracy z inżynierami z AGH zawarła kolejny znaczący kontrakt w oparciu o usługi automatycznego opracowania zdjęć wykonanych w sieciach sprzedaży.

MERIT INVEST SA posiada 40% udziałów radomskiej spółki PS24, która jest właścicielem marki Parkett Service. Spółka ma kupca na te udziały i zgodnie z dzisiejszym komunikatem transakcja może dojść do skutku niebawem. Działalność inwestycyjna, to dominujący, a w niedługim czasie jedyny segment działalności. Zarząd oczekuje na decyzję KNF ws. wpisu na listę zarządzających Alternatywną Spółką Inwestycyjną, a po wpisie na listę zarządzających ASI ujawni pełną strategię inwestycyjną, ale jak podkreśla w raportach, podstawą działalności inwestycyjnej będzie niezmiennie budowa portfela inwestycyjnego w oparciu o podmioty już notowane lub zmierzające na giełdę i poszukujące profesjonalnego wsparcia w całym procesie.

– „Podstawną naszego portfela inwestycyjnego są akcje spółek już notowanych. W zeszłym roku zrealizowaliśmy transakcję, na kwotę ponad 800 tys. złotych, co pokazuje jakim zaufaniem na rynku się cieszymy. Przygotowujemy się do zwiększenia liczby podobnych transakcji. Sprzedaż akcji własnych będzie pomocna w dalszym rozwoju naszego portfela. Kupujemy również podmioty, które mają dużą szansę stać się spółkami giełdowymi. Chcemy aby zakup akcji Bloomga SA wzbogacił nasz portfel. Spółka stale zwiększa przychody i już wkrótce będzie to podmiot o zasięgu ogólnoeuropejskim, a nawet globalnym. Wszystko dzięki modelowi sprzedaży gry Islandoom dostępnej dla każdego użytkowania Internetu. Rynek gier, na którym polskie spółki mają duże dokonania jest ogromny, a jego wartość znacznie przekracza 100 mld dolarów. Sektor rozwija się bardzo dynamicznie. Bloomga zaczyna być szybko rozwijającym się przedsiębiorstwem, którego wyniki można przewidzieć na podstawie znanych nam wysokich wskaźników rentowności. Zależą one w znacznym stopniu od nakładów na reklamę i temu będzie służyć nowa emisja akcji. Nie spotkaliśmy dotychczas podmiotu, który z wydanej złotówki na reklamę po jednym kwartale jest w stanie wygenerować przychód dwóch, a nawet trzech złotych. To są imponujące wskaźniki, a dzięki stale rozwijanej serii mini gier i nowej produkcji, skala przychodów powinna skokowo rosnąć. Jeśli ten plan się powiedzie to Bloomga SA zostanie niebawem liczącym się w Europie podmiotem z sektora gier przeglądarkowych, który generuje blisko 5 mld dolarów przychodów rocznie i co ważne przy mniejszej konkurencji niż ma to miejsce wśród producentów gier mobilnych. Wkrótce Zarząd Bloomgi planuje rozpocząć emisję akcji dla inwestorów, po której jeszcze w IQ2018 spółka zamierza złożyć wniosek o wprowadzenie akcji do obrotu na NewConnect. Domy maklerskie są gotowe wspierać Bloomgę w pozyskiwaniu kapitału. Kilka funduszy też podtrzymuje swoje zainteresowanie projektem. Z dużą satysfakcją wspieramy spółkę w jej rozwoju i mamy przekonanie, że również druga runda finansowania będzie sukcesem. Inwestorzy już raz docenili spółkę za jej ogromny potencjał i za dowożenie kamieni milowych. Analizując spółkę zwróciliśmy uwagę, że podobny do Bloomga SA podmiot został z końcem 2017 roku sprzedany za 270 mln euro. Mowa tu o Goodgame Studios z Niemiec, która też zajmuje się produkcją gier przeglądarkowych. Oczywiście skala Bloomgi jest mniejsza, ale przykład ten pokazuje jaki potencjał może mieć tego typu podmiot w okresie najbliższych lat.

Jak podkreślił Prezes Zarządu MERIT INVEST SA, zainteresowanie walorami Spółki systematycznie rośnie. Wyjątkowo dobre wyniki Spółki i zauważalny wzrost wartości portfela po zmianie w akcjonariacie, przyciąga inwestorów, a zamiany od roku 2016 są kolosalne.

MERIT INVEST SA będzie podejmował dalsze kroki, aby sprzedać część lub całość akcji własnych w celu dofinansowania Spółki. W ten sposób bez nowych emisji akcji uda się spółce pozyskać dodatkowy kapitał na rozbudowę portfela, lub kupić atrakcyjne aktywa. Cele inwestycyjne są poszukiwane zarówno na NewConnect, głównym parkiecie GPW, jak i pośród podmiotów spoza giełdy, czego dowodem jest zakup i rozpoczęta dezinwestycja udziałów radomskiej spółki PS24, czy planowany   zakup znaczącego pakietu akcji Bloomga SA, która dopiero planuje debiut giełdowy.

– „Przy dalszych zakupach do portfela będziemy kładli nacisk aby wykorzystywać możliwość płacenia notowanymi akcjami własnymi. Bardzo niewiele spółek giełdowych stosuje nasz model, a to dobre narzędzie do akceleracji i finansowania rozwoju. Oczywiście niezmiernie ważne są ceny, jakość i potencjał wzrostu kupowanych walorów, tak abyśmy mogli zwiększać wartość naszego portfela w długim horyzoncie czasowym. Dla nas to nie tylko dodatkowe możliwości transakcyjne, ale sposób na pozyskanie nowych partnerów w akcjonariacie. Przygotowując się do rozbudowy portfela inwestycyjnego od wielu miesięcy analizujemy spółki nie notowane, ale z planami na debiut. W kategorii portfela „przyszli debiutanci”, na którą zwracamy dużą uwagę, mamy poza planami zakupu akcji Bloomga SA jeszcze jedną bardzo atrakcyjną Spółkę w trakcie pogłębionej analizy. Bardzo atrakcyjny podmiot, którego akcje chcemy kupić do portfela przez ostatnie trzy lata podwoił swoje kapitały własne, w każdym roku wykazuje zyski i dysponuje relatywnie dużą ilością wolnej gotówki. Mamy też plan jak tę gotówkę wykorzystywać i jak pozyskać dla spółki dodatkowy kapitał akcyjny. Jeśli uda się nam dokonać tego zakupu zgodnie z zamierzeniami, to pozyskamy do portfela spółkę o zbieżnym do naszego profilu działalności i razem będziemy mogli współpracować przy transakcjach na rynku. Silna kapitałowo spółka generująca systematyczne zyski przyda się nam w portfelu szczególnie, gdy sami mamy okazję na zwiększenie posiadanych środków po zbyciu udziałów PS24. Dziś w sytuacjach, gdy transakcja przekracza nasze możliwości, a nie chcemy się lewarować, musimy odejść od stołu. W przyszłości może to wyglądać zdecydowanie inaczej. Sądzimy, że plany debiutu giełdowego tej spółki, która może trafić do naszego portfela są oparte o solidną strategię i wyśmienite wyniki. Po realizacji najbliższych akwizycji nadal powinniśmy się bardzo pozytywnie prezentować na innych podmiotów inwestycyjnych, ale wcale nie zamierzamy mówić stop. Dynamika wzrostu wartości naszych aktywów w okresie 2016-2017 nie ma sobie równych na szerokim rynku. Zależy nam na zdobywaniu coraz większego uznania inwestorów, z tego względu cały czas dostosowujemy się do zmiennego rynku, szukamy dobrych dla spółki transakcji, aby umożliwić dalszy wzrost wartości Spółki.” – komentuje prezes Mirosław Stępień.

Działalność doradcza i konsultingowa Grupy MERIT INVEST SA już niebawem zostanie przejęta przez w 100% zależny podmiot MERIT BUSINESS CONSULTING sp. z o.o., którą Sąd Rejestrowy wpisał do Rejestru Przedsiębiorców 18 stycznia br. o czym Spółka raportowała 5 lutego.

– „Działalność usługowa generuje w grupie dodatkowe środki i będziemy ją rozwijać. Dzięki niej mamy dostęp do atrakcyjnych podmiotów jako pierwsi, poza innymi uczestnikami rynku. Nasz klient, spółka VoiceFinder SA bardzo dobrze zaczyna rok 2018. Spółka w styczniu podpisała umowę na podstawie której świadczyć będzie usługi automatycznego opracowania zdjęć wykonanych w sieciach sprzedaży w oparciu o centralną platformę przetwarzania danych. Zamawiający zdecydował się na wykorzystanie technologii VoiceFinder SA w procesie usprawnienia nadzoru pracowników odpowiedzialnych za dostarczanie i rozmieszczanie produktów na półkach w sieciach sklepów wielkopowierzchniowych. Kontrakt jest wynikiem wielomiesięcznych rozmów handlowych popartych testowaniem POC zainstalowanego u klienta przez inżynierów AGH współpracujących ze Spółką. VoiceFinder SA radzi sobie wyśmienicie w projektowaniu rozwiązań IT, głównie w zakresie automatyzacji procesów. Za wielki sukces uznaję wspólny duży projekt realizowany kompleksowo przez Spółkę i Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego. VoiceFinder jest partnerem technicznym „mbon.pl” – Małopolskie Bony Rozwojowe. Wartość projektu to blisko 70 milionów złotych, a bony przeznaczone są dla małopolskich przedsiębiorców i dla podmiotów z oddziałem w Małopolsce na dofinansowanie szkoleń, studiów podyplomowych, e-learningu, doradztwa, mentoringu oraz egzaminów. Dzięki współpracy z MARR spółka może zdobywać bezcenne doświadczenie i z pewnością przyczyni się to do dalszego jej rozwoju. Bardzo wysoko cenimy sobie współpracę z Prezesem – Jackiem Mireckim i sądzimy, że oprogramowanie wytworzone na potrzeby rozliczania bonów rozwojowych może być dalej komercjalizowane w innych województwach. VoiceFinder SA wytworzył system i procedury pozwalające zautomatyzować i nadzorować proces. Spodziewamy się, że VoiceFinder SA ma szansę zadebiutować na NewConnect w roku 2018.