Ministerstwo Finansów opublikowało długo oczekiwaną Krajową Ocenę Ryzyka Prania Pieniędzy oraz Finansowania Terroryzmu

Ministerstwo Finansów, realizując obowiązki wynikające z głośnej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, opublikowało długo oczekiwaną Krajową Ocenę Ryzyka Prania Pieniędzy oraz Finansowania Terroryzmu.

Jest to pierwszy taki dokument w polskim porządku prawnym, który rzuca nowe światło na zagrożenie ryzykiem prania pieniędzy oraz stanowi istotną wskazówkę dla wielu podmiotów gospodarczych, a w szczególności dla instytucji obowiązanych.

– Do instytucji obowiązanych, według wspomnianej ustawy, zalicza się szereg podmiotów (instytucje, organizacje, spółki), a także indywidualnych przedsiębiorców, min. są to banki krajowe, instytucje finansowe czy podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wymiany walut wirtualnych i gier hazardowych, co jednoznacznie wskazuje na bardzo szeroki zakres zastosowania ustawy w obrocie gospodarczym – mówi w rozmowie z MarketNews24 Julia Ziemska, prawnik z kancelarii Zięba&Partners.

Zgodnie z ustawą, instytucje te identyfikują i oceniają ryzyko związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu odnoszące się do ich działalności, a na podstawie tak zidentyfikowanego ryzyka podejmują szereg działań proporcjonalnych do charakteru i wielkości prowadzonego podmiotu oraz zakresu indywidualnie rozpoznanego ryzyka w danej jednostce.

Pomimo że instytucje obowiązane przygotowały już pierwszą taką identyfikację, Publikacja Krajowej Oceny Ryzyka ma nie tylko szansę rozwiać wiele wątpliwości interpretacyjnych, ale wskazuje także na konieczność aktualizacji dokonanych uprzednio wewnętrznych ocen przez wszystkie instytucje obowiązane.

Szczególną uwagę na dopracowanie swoich procedur powinny zwrócić te podmioty, które w zakresie prowadzonej działalności są według Generalnego Inspektora Informacji Finansowej narażone na wyższe ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

– W Krajowej Ocenie Ryzyka przyjęto czterostopniową skalę w zakresie oceny poziomu zagrożenia oraz podatności na wystąpienie tego zjawiska, zgodnie z którą do podmiotów o najwyższym stopniu ryzyka należą między innymi banki, instytucje finansowe czy kasyna – wyjaśnia J.Ziemska z Zięba&Partners.

Warto także wskazać, że Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, po publikacji Krajowej Oceny Ryzyka, wydał komunikat, w którym zwrócił uwagę na rangę wydanego dokumentu oraz zarekomendował przeprowadzenie analizy własnych ocen ryzyka i dokonanie ich aktualizacji, tym bardziej, że wyniki dotychczas przeprowadzonych kontroli w instytucjach obowiązanych wskazały na nieprawidłowości w zakresie należytej realizacji obowiązków ustawowych.

Zgodnie z prowadzoną polityką państwa należy spodziewać się dalszego uszczelniania obowiązującego systemu, a także potencjalnego nałożenia dodatkowych obowiązków na instytucje obowiązane, których realizacja pozwoli na uniknięcie nałożenia surowych kar, także finansowych.