Mirbud: Zysk netto wzrósł o jedną piątą rdr

0

Mirbud poprawia wyniki głównie dzięki kontraktom spółki zależnej na A1.

Przychody ze sprzedaży grupy Mirbud wyniosły w I półroczu 2014 r. 501,3 mln zł. To o wzrost o 114 proc. rdr. Zysk netto przypadający a akcjonariuszy jednostki dominującej wzrósł o 19 proc. do poziomu 12,125 mln zł.

W pierwszym półroczu 2014 roku. Grupa Mirbud osiągnęła przychody o 114 proc. wyższe niż w 2013 roku, co wynikało głównie z znacznego wzrostu skali działalności PBDiM Kobylarnia S.A. z uwagi na realizowane kontrakty dokończenia budowy autostrady A1 – tłumaczy spółka w raporcie finansowym. – Wszystkie spółki z grupy osiągnęły dodatni wynik finansowy wypracowany w oparciu o nowo realizowane kontrakty a także stabilne przychody z działalności deweloperskiej oraz wynajmu powierzchni handlowych.

Do grupy Mirbud wchodzą, poza spółką Mirbud S.A., Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A , Mirbud–Kazachstan Sp. z o.o. oraz JHM Development S.A. wraz z czterema spółkami celowymi, w tym firma Marywilska 44.

Mirbud największe przychody osiąga ze świadczenia usług budowlano-montażowych (niemal 90 proc.), z czego 60 proc. przypada na roboty inżynieryjno-drogowe. Rentowność sprzedaży na całej działalności grupy spadła w I półroczu do 7,43 proc. z 13,2 proc. przed rokiem.