Jak mocno rośnie presja płacowa?

0
  • Dzisiejsze dane powinny pokazać siłę krajowego rynku pracy. Dynamika zatrudnienia najpewniej utrzyma się na poziomie 4,6% r/r, a tempo wzrostu wynagrodzeń nieznacznie spowolni do 6,3% r/r we wrześniu vs 6,6% r/r w sierpniu, na co złoży się w szczególności odwrócenie jednorazowych efektów w górnictwie.
  • Dane inflacyjne z Wielkiej Brytanii potwierdzą przyspieszenie dynamiki cen wspierając oczekiwania na podwyżkę stóp procentowych w listopadzie.
  • W danych o produkcji przemysłowej w USA we wrześniu mogą być jeszcze widoczne problemy związane z sezonem huraganowym.
  • Październikowy indeks ZEW może (za Sentixem) pokazać umocnienie nastrojów niemieckich inwestorów instytucjonalnych.
  • Ostateczny odczyt inflacji w strefie euro potwierdzi wrześniową stabilizację dynamiki cen i nie dostarczy EBC argumentów przeciw przyszłotygodniowej decyzji o obcięciu skali QE od stycznia 2018 r.

Umocnienie nadwyżki handlowej

Deficyt na rachunku obrotów bieżących (CA) wyniósł w sierpniu -100 mln EUR (konsensus: -712 mln EUR, PKO: -100 mln EUR), a saldo CA w ujęciu 12- miesięcznym wzrosło do -0,2% PKB z -0,4% PKB po lipcu przy wzroście nadwyżki w handlu towarami (0,4% PKB vs 0,2% PKB po lipcu).

Sierpniowej stabilizacji dynamiki eksportu (do 12,3% r/r vs 12,4% r/r w czerwcu) towarzyszyło wyhamowanie tempa wzrostu importu (7,6% r/r vs 12,8% r/r). Dynamika eksportu jest wciąż wspierana przez rosnące zamówienia eksportowe. Opublikowane w piątek dane GUS pokazują, że wyraźna poprawa koniunktury w gospodarkach rozwiniętych (w tym w strefie euro) przekłada się na silną dynamikę wymiany towarowej z tymi państwami. Z kolei import jest podsycany przez silnie rosnącą konsumpcję, a także (nominalnie) przez wzrost cen surowców. Rosnąca dynamika zakupów w gospodarkach rozwiniętych (wg danych GUS) wskazuje na wzrost inwestycyjnego komponentu popytu krajowego. Uważamy, że powyższe tendencje zostaną utrzymane w kolejnych miesiącach: mocny eksport będzie nadal wspierany przez poprawę światowej koniunktury, a dźwignią importu pozostanie silny popyt wewnętrzny.

Czytaj również:  Przemysł jachtowy rośnie w siłę. Zmaga się jednak z brakiem pracowników

12-miesięczne saldo obrotów kapitałowych utrzymało się na poziomie 1,0% PKB. Saldo inwestycji bezpośrednich nieznacznie się poprawiło (-0,1% PKB vs -0,2% PKB po lipcu). Saldo rachunku finansowego (z wyłączeniem rezerw) spadło (po raz kolejny) do -0,9% z -0,7% PKB przy kontynuacji spadku zobowiązań NBP wobec zagranicy (głównie z tytułu transakcji repo). Stabilizacja sytuacji europejskich banków wspiera proces równoważenia (w ujęciu 12- miesięcznym) salda wypływów i napływów środków do monetarnych instytucji finansowych.

W dalszej części roku saldo rachunku obrotów bieżących może się nieznacznie obniżyć (wraz ze spadkiem nadwyżki handlowej wynikającym z cyklicznego przyspieszenia importu oraz obniżeniem salda dochodów związanym ze wzrostem funduszu wynagrodzeń i transferów ze strony pracujących w Polsce imigrantów; w przeciwnym kierunku powinny oddziaływać napływ środków z UE oraz poprawiające się saldo usług).

Trudności firm na rynku pracy