Mocny początek roku Banku Pekao, wyraźny wzrost zysku netto przy braku nietypowych zdarzeń

Leszek Skiba, Prezes Zarządu Banku Pekao S.A.
Leszek Skiba, Prezes Zarządu Banku Pekao S.A.

Bank Pekao S.A. rozpoczął 2023 rok mocnym akcentem, zysk netto w I kwartale roku wyraźnie wzrósł przy braku nietypowych zdarzeń i dzięki optymalnemu wykorzystaniu wyższych stóp procentowych. Bank dobrze kontrolował koszty operacyjne, utrzymał wysokie dynamiki w bankowości dla firm, a kwartalna sprzedaż kont osobistych była rekordowa. Standardowe koszty ryzyka zostały na niskim poziomie.

Skonsolidowany zysk netto Banku Pekao w I kw. 2023 r. wzrósł o 60 proc. do 1,446 mld zł
z 907 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej, a także był o 63 proc. wyższy od wyniku netto z czwartego kwartału 2022 roku. Decydujące znaczenie dla wzrostu zysku netto rok do roku miała poprawa wyniku odsetkowego, przy braku obciążenia wyniku nietypowymi zdarzeniami.

Weszliśmy w 2023 rok z bardzo dobrymi wynikami, rosnącymi wolumenami i rekordem w sprzedaży kont. Oczywiście przed nami, jak i całym sektorem bankowym, wyzwania związane ze spowolnieniem gospodarczym, ale myślę, że kolejny raz udowodnimy naszą elastyczność na potrzeby klienta i biznesową odporność – mówi Leszek Skiba, prezes Banku Pekao.

Tradycyjnie wielką wagę przywiązujemy do dywersyfikacji modelu biznesowego, jakości portfela i mocy naszego bilansu. Dowodem na naszą silną pozycję kapitałową są plany podzielenia się zyskiem z akcjonariuszami.

Bank ma bardzo dobrą pozycję kapitałową. Na koniec marca łączny współczynnik kapitałowy grupy (TCR) wyniósł 17,5 proc., a Tier1 15,7 proc. W obydwu przypadkach znajdowały się one bardzo wyraźnie powyżej regulacyjnych minimów.

Wymierne przyrosty w bankowości dla firm, najwięcej sprzedanych kont i kart

Na uwagę zasługuje wyraźny przyrost wolumenów kredytowych w segmencie dla biznesu. zarówno w segmencie dużych korporacji, jak i w bankowości przedsiębiorstw. W przypadku firm z segmentu MŚP i MID wzrost wolumenu kredytów wyniósł 14 proc, a dużych korporacji 7 proc.

Okres od stycznia do marca był rekordowy pod względem sprzedaży nowych rachunków bieżących dla klientów indywidualnych. Tylko w pierwszym kwartale przybyło 164 tys. nowych kont, to o 25 proc. więcej niż rok wcześniej.

Sukcesywnie rośnie liczba klientów bankowości mobilnej Pekao, z której aktywnie korzystało na koniec I kw. 2023 roku 2,9 miliona klientów w porównaniu do 2,5 miliona rok wcześniej. Cel strategiczny na 2024 rok to 3,2 mln aktywnych klientów bankowości mobilnej.

O większym ucyfrowieniu klientów może świadczyć sprzedaż pożyczek gotówkowych, która już w 82 proc. odbywa się zdalnie. Miniony kwartał był również rekordowy z punktu widzenia sprzedaży kart kredytowych. Co ważne, w marcu co druga karta kredytowa sprzedana została w kanałach zdalnych.

Silny bilans, koszty trzymane w ryzach i dywidenda

Odpowiedzialne podejście do zarządzania bilansem pozwoliło utrzymać Bankowi Pekao standardowe koszty ryzyka w 2022 roku pod kontrolą na poziomie 30 pb. Cel strategiczny na koniec okresu strategii w 2024 roku to 50-60 pb.

Wskaźnik koszty/dochody wyniósł w I kw. 2023 roku 37,2 proc. To wynik lepszy niż strategiczny cel do 2024 r. zakładający 42 proc. Koszty operacyjne urosły w I kwartale w tempie zbliżonym do inflacji.

W ubiegłym tygodniu zarząd Banku Pekao zarekomendował, by na dywidendę z zysku osiągniętego w 2022 roku przeznaczyć 958 mln zł, co daje 3,65 zł dywidendy na akcję.