Moody’s podtrzymał ratingi Banku Pekao

PEKAO DWA

Agencja ratingowa Moody’s Investors Service podtrzymała w piątek oceny ratingowe Banku Pekao S.A. na dotychczasowym poziomie, perspektywa ratingowa pozostała stabilna.

Moody’s poinformował, że ocena ratingowa Banku Pekao odzwierciedla jego odbudowującą się rentowność, która zostanie dodatkowo wzmocniona przez wzrost stóp procentowych, wysokie współczynniki kapitałowe oraz bardzo ograniczoną ekspozycję na kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich.

Agencja podkreśla dobre pokrycie rezerwami stosunkowo wysokiego wskaźnika kredytów zagrożonych (NPL). Ocena Moody’s odzwierciedla również duże bufory płynnościowe banku i jego niskie uzależnienie od funduszy rynkowych.

Aktualne oceny ratingowe Moody’s dla Banku Pekao są następujące:

  • długoterminowa ocena depozytów: „A2”; perspektywa: „Stabilna”;
  • krótkoterminowa ocena depozytów: „P-1″;
  • ocena indywidualna (BCA): „baa2″;
  • skorygowana ocena indywidualna (Adjusted BCA): „baa2″;
  • długoterminowa ocena ryzyka kontrahenta (CRR): „A2”;
  • krótkoterminowa ocena ryzyka kontrahenta (CRR): „P-1”;
  • długoterminowa opinia o ryzyku kontrahenta (CRA): „A2(cr)”;
  • krótkoterminowa opinia o ryzyku kontrahenta (CRA): „P-1(cr)”.