Możemy spodziewać się stabilizacji lub niewielkiego wzrostu bezrobocia

0

W styczniu bezrobocie wzrosło i może być jeszcze wyższe. W najbliższych miesiącach przedsiębiorcy nie będą już tak znacząco podnosili wynagrodzeń, jak to miało miejsce w ubiegłym roku.

Stopa bezrobocia w styczniu br. wyniosła 6,2 proc. i w porównaniu do grudnia ubiegłego roku wzrosła o 0,4 pkt. proc. Zgodnie z prognozami, dane resortu pracy wskazują na zakończenie okresu systematycznej poprawy sytuacji na rynku pracy. W kolejnych miesiącach możemy się spodziewać stabilizacji lub niewielkiego wzrostu stopy bezrobocia i liczby zarejestrowanych bezrobotnych.

W styczniu 2019 roku mamy do czynienia ze wzrostem stopy bezrobocia o 0,4 pkt proc., co zdecydowanie przewyższa poziom zmian odnotowywanych w analogicznym okresie, w latach ubiegłych. To pozwala postawić tezę, że wzrost bezrobocia ma inne przyczyny niż tylko sezonowość rynku pracy.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy ponownie przekroczyła 1 mln. Mimo tego, że wartości wskaźników stopy bezrobocia i liczby bezrobotnych są korzystniejsze niż rok temu, to widać wyraźnie, że rynek pracy wchodzi w fazę osłabienia dynamiki wzrostu liczby pracujących i zapotrzebowania na pracę. W konsekwencji w najbliższych miesiącach wzrost wynagrodzeń nie będzie już tak znaczący jak w roku ubiegłym.

Komentarz Moniki Fedorczuk, ekspertki Konfederacji Lewiatan

Czytaj również:  Branża budowlana zmaga się z brakiem pracowników. Firmy wciąż ostrożnie podchodzą do automatyzacji pracy