Murapol FIZ Mieszkaniowy rozliczył się z inwestorami

Michał Sapota

Ponad 34 mln zł, w tym 2,5 mln zł z tytułu dochodów, trafiło do nabywców umorzonych certyfikatów inwestycyjnych serii C i D Murapol FIZ Mieszkaniowy. To nie tylko pierwszy fundusz inwestycyjny zamknięty, którego aktywami zarządzał Murapol S.A., ale także pierwszy FIZ nieruchomościowy w Polsce, który zrealizował cel inwestycyjny i wywiązał się w terminie ze swoich zobowiązań wobec inwestorów.

Murapol Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Mieszkaniowy został utworzony w listopadzie 2014 roku przez Murapol S.A. we współpracy z Altus TFI S.A. Strategia inwestycyjna MFIZM zakładała lokowanie środków wpłaconych przez inwestorów w udziały i akcje spółek celowych Grupy Murapol, których działalność polega na realizowaniu projektów mieszkaniowych. Nabywcy zewnętrzni dwóch serii certyfikatów inwestycyjnych, wyemitowanych w trybie prywatnym, wpłacili do funduszu blisko 31,4 mln zł. Ze środków tych została sfinansowana realizacja kilku projektów deweloperskich Grupy Murapol, w tym m. in. dwa etapy Murapol Poznańska w Krakowie oraz Murapol Bażantów w Katowicach.

10 stycznia br. Altus TFI, jako organizator MFIZM, wypłacił posiadaczom certyfikatów inwestycyjnych należne środki z tytułu ich umorzenia oraz ostatniej transzy dochodu. Dwie wcześniejsze wypłaty z tytułu dochodu funduszu zostały dokonane po grudniu 2015 roku oraz czerwcu 2016 roku. Likwidacja funduszu rozpoczęła się 26 stycznia i potrwa do 26 kwietnia br.

– Zorganizowanie finansowania inwestycji deweloperskich w formie FIZ pomogło nam rozwinąć skalę działalności, z firmy o zasięgu regionalnym do dewelopera rangi ogólnopolskiej, a wkrótce europejskiej. W zamian, zaoferowaliśmy inwestorom atrakcyjne i bezpieczne 8% rocznie, które w formule stałego dochodu jest nieosiągalne w żadnym z oferowanych na rynku produktów inwestycyjnych. – mówi Michał Sapota Prezes Zarządu Murapol S.A. – Z kolei jako zarządzający portfelem inwestycyjnym MFIZM, wnieśliśmy do projektu wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów mieszkaniowych, potwierdzone bogatym portfolio wybudowanych osiedli oraz skuteczny od wielu lat model biznesowy. – dodaje Michał Sapota.

Obecnie Murapol zarządza środkami trzech FIZ-ów stworzonych wspólnie z jednym z wiodących krajowych TFI, do których inwestorzy zewnętrzni wpłacili ponad 153,5 mln zł. W planie na 2017 rok ma utworzenie przynajmniej 2 nowych funduszy o unikatowej na rynku formule inwestycyjnej, która ma przynosić zyski niezależnie od koniunktury na rynku nieruchomości.