NBP pozostawia założenia polityki pieniężnej bez zmian

Narodowy Bank Polski NBP Siedziba

W tym tygodniu odbyło się dwudniowe posiedzenie Narodowego Banku Polskiego. Polski bank centralny postanowił kontynuować wcześniej przyjęte założenia polityki pieniężnej i z wprowadzeniem ewentualnych zmian czeka zapewne na rozwój sytuacji w polskiej gospodarce. Prawdopodobnie w najbliższym czasie nie dojdzie do podniesienia stóp procentowych, ponieważ inflacja utrzymuje się poniżej celu inflacyjnego. Prognozy również wskazują na małe prawdopodobieństwo takiej decyzji, gdyż przewidywany poziom inflacji w 2017 roku ma wynieść 2%, czyli również poniżej celu NBP, ustalonego na poziomie 2,5%. Obniżenie stóp nie ma również sensu z powodu pozytywnych wyników gospodarki w Polsce i w krajach głównych partnerów handlowych. Wg NBP wzrost polskiego PKB w tym roku powinien wynieść 3,7%. Zmiany ze strony NBP, które mogłyby mieć zasadniczy wpływ na kurs złotego, są więc w tym momencie mało prawdopodobne.

Dla polskiego PKB, za który w jednej trzeciej odpowiada przemysł, bardzo ważny jest również rozwój przemysłu Niemiec – najważniejszego partnera handlowego Polski. Jednym ze wskaźników, które pomagają analitykom przewidzieć rozwój polskiego przemysłu, są niemieckie zamówienia w przemyśle. Te po korekcie sezonowej wzrosły o 3,7% r/r. Wzrost był niższy niż zakładany konsensus, ale nadal jest to dosyć dobry wynik.

Mijający tydzień należał do spokojnych, co miało odzwierciedlenie w stabilnym kursie złotego. Jego notowania w stosunku do euro praktycznie się nie zmieniły i w piątek rano oscylowały wokół poziomu 4,24 EUR/PLN. Kurs eurodolara w tym tygodniu również nie wykazywał znaczących wahań i w piątek rano wynosił 1,14 EUR/USD.

AKCENTA CZ a.s.