NBP zmienił perspektywę makroekonomiczną

0
Narodowy Bank Polski NBP Siedziba

W tym tygodniu odbyło się posiedzenie Narodowego Polskiego Banku. Mimo że założenia polityki pieniężnej nie zostały zmienione, to zmianom uległa prognoza makroekonomiczna. Według polskiego banku centralnego wzrost cen surowców ma prowadzić doprowadzić do wzrostu inflacji, która w przyszłym roku powinna przekroczyć 3% i znajdować się powyżej celu NBP, co może skutkować zaostrzeniem polityki pieniężnej. Z drugiej strony NBP zwraca uwagę również na wzrost poziomu ryzyka w gospodarce światowej. Jednak mimo to polscy przedstawiciele banku centralnego pozytywnie postrzegają perspektywy polskiej i globalnej gospodarki. Można więc powiedzieć, że szanse na podniesienie stóp procentowych w przyszłym roku wzrosły.

Nadal jednak jesteśmy zdania, że ewentualne zaostrzenie polityki pieniężnej, nastąpi nie wcześniej niż w drugiej połowie przyszłego roku. W tym tygodniu odbyło się również posiedzenie Fedu. Nie wprowadził on zmian w ustawieniach polityki pieniężnej USA. Zgodnie z jego przewidywaniami, inflacja w ciągu najbliższych kilku lat powinna wynosić około 2%, a stopa bezrobocia około 3,5%. Przy prognozowanym wzroście PKB do 3,1% w tym roku, a o 2,4% w następnym, Fed nie ma powodu, by wstrzymać podwyżkę stóp procentowych, do której w nadchodzącym roku miałoby dojść aż trzykrotnie. W tym tygodniu polska waluta i umocniła się dzięki przekazom z NBP. Kurs złotego w stosunku do euro w nocy z czwartku na piątek wynosił 4,28 EUR/PLN. Eurodolar w tym czasie
kosztował 1,14 EUR/USD.

AKCENTA CZ a.s.