Niewypłacalność firm w Polsce – lipiec 2018 r.

Niska rentowność wciąż palącym problemem polskich firm

0

Euler Hermes, wiodący globalny ubezpieczyciel należności handlowych, zbadał sytuację firm w Polsce pod względem niewypłacalności. W okresie styczeń–lipiec 2018 r. w oficjalnych źródłach (Monitorach Sądowych i Gospodarczych) opublikowano informacje o 580 przypadkach niewypłacalności polskich przedsiębiorstw wobec 511 w analogicznym okresie ub. roku, co oznacza wzrost r/r o 14%. Najgorzej na tle wszystkich sektorów wypada branża transportowa – wzrost r/r liczby niewypłacalności wyniósł w niej 29%.

Niewypłacalności obejmują niezdolność do regulowania zobowiązań wobec dostawców, skutkującą upadłością bądź którąś z form postępowania restrukturyzacyjnego.

Kluczowe wnioski:

  • Liczba opublikowanych niewypłacalności wciąż rośnie, od początku roku do końca lipca 2018 roku było to już 580 firm.
  • Najwyższy wzrost liczby niewypłacalności odnotowujemy w branży transportowej. Dynamika +29 proc. w porównaniu do okresu styczeń-lipiec 2017 r.
  • 20 % wzrost liczby niewypłacalności odnotowano w sektorze produkcyjnym, który dusi presja cenowa ze strony branży budowlanej oraz handlu, występująca w momencie wzrostu kosztów produkcji i wynagrodzeń.
Niska rentowność wciąż palącym problemem polskich firm
Źródło: Monitor Sądowy i Gospodarczy, dane przeanalizowane przez Euler Hermes z grupy Allianz

Od początku roku do końca lipca 2018 roku opublikowano informacje o niewypłacalności 580 podmiotów. Oznacza to 14% wzrost ich liczby w porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku. Znamiennym dla zobrazowania obecnej kondycji polskich przedsiębiorstw jest fakt, iż ubiegłoroczny wynik liczby niewypłacalności po 7 miesiącach tj. 511 podmiotów, w tym roku został osiągnięty miesiąc wcześniej, już w I półroczu 2018 roku.

Rozkład liczby niewypłacalności, z uwagi na specyficzne uwarunkowania każdej z branż, nie jest równomierny. W tym momencie największy od początku roku procentowy wzrost ich liczby ma miejsce w branży transportowej (+ 29% r/r) oraz w sektorze produkcyjnym (+ 20% r/r.).

Niska rentowność wciąż palącym problemem polskich firm 2
Źródło: Monitor Sądowy i Gospodarczy, dane przeanalizowane przez Euler Hermes z grupy Allianz

Transport z wydłużonym terminem spłaty należności

Polski sektor transportu drogowego charakteryzuje się dużą fragmentacją, dużą konkurencyjnością i znaczną wrażliwością na czynniki zewnętrzne. Poniósł on już znaczne straty kilka lat temu z powodu wprowadzenia sankcji UE wobec Rosji. Obecne problemy polskiego sektora transportowego to efekty wprowadzonych regulacji na rynkach unijnych (płaca minimalna oraz standard pracy kierowców), wzrostu kosztów (przede wszystkim płac) oraz niskich marż, co wynika z ogromnego rozdrobnienia branży i związanej z tym walki cenowej. Polskie firmy transportowe muszą również walczyć o pracowników, którzy podobnie jak w budownictwie dyktują obecnie warunki, mając możliwość wykonywania podobnej pracy w przedsiębiorstwach transportowych na terenie całej UE.

Czytaj również:  Ekspansja na rynki zagraniczne – co trzeba o niej wiedzieć?

W konsekwencji, na podstawie danych z Programu Analiz Należności Euler Hermes zauważyliśmy w ciągu ostatniego roku wydłużenie się średniego DSO (okresu obiegu należności, czyli sumy udzielonego odbiorcy kredytu i opóźnienia w jego spłacie) o tydzień, z 54 dni w połowie ub. roku do 61 dni obecnie.