Nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym a podatek od nieruchomości

Na terenie przedsiębiorstwa znajdują się elementy infrastruktury kolejowej? Warto przyjrzeć się opodatkowaniu nieruchomości

0

Z końcem 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym, która ma wpływ na zmianę sposobu opodatkowania nieruchomości. W związku z tym, przedsiębiorstwa posiadające na swoim terenie elementy infrastruktury kolejowej powinny przyjrzeć się ich opodatkowaniu. Zmiany mogą oznaczać dla firm zarówno zmniejszenie, jak i zwiększenie obciążeń fiskalnych. 

Celem nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym z 16 listopada 2016 r. jest dostosowanie polskich przepisów do norm unijnych, co ma służyć utworzeniu jednolitego europejskiego obszaru kolejowego. Co istotne, nowelizacja przyniosła nie tylko zmianę zasad, na podstawie których funkcjonuje transport kolejowy w Polsce, ale również w znaczący sposób wpłynęła na sposób opodatkowania nieruchomości kolejowych. Nowe zasady, w zakresie dotyczącym opodatkowania nieruchomości, obowiązują już od początku 2017 r. Na czym dokładnie polegają zmiany i co oznaczają one dla przedsiębiorstw? Wyjaśniają eksperci Ayming Polska.

Nowa definicja „infrastruktury kolejowej”

W ramach nowelizacji, w ustawie o transporcie kolejowym wprowadzono nową definicję „infrastruktury kolejowej”. Dotychczasowa ogólna definicja została zastąpiona zamkniętym katalogiem obiektów, które uznawane są za elementy infrastruktury kolejowej. Ta zmiana jest bardzo istotna, ponieważ od tego, czy dany obiekt można zaliczyć do „infrastruktury kolejowej”, zależy możliwość uzyskania zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Objęcie zwolnieniem budynków wchodzących w skład infrastruktury kolejowej

Do tej pory zwolnieniu z opodatkowania podlegały tylko budowle tworzące infrastrukturę kolejową i zajęte pod nie grunty. Nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym przyniosła zmianę w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, polegającą na objęciu zwolnieniem podatkowym budynków, w których znajdują się elementy infrastruktury kolejowej (zgodnie z nową definicją). Oznacza to, że podatku nie trzeba płacić między innymi od dworców kolejowych oraz budynków, w których znajdują się nastawnie, urządzenia zapewniające sygnalizację i łączność na trasie kolejowej czy urządzenia sterowania ruchem kolejowym.

Zwolnienie podatkowe pod warunkiem udostępnienia infrastruktury kolejowej przewoźnikowi

Po nowelizacji, warunkiem skorzystania ze zwolnienia podatkowego jest udostępnienie infrastruktury kolejowej przewoźnikowi. Do tej pory ze zwolnienia mógł skorzystać zarządca infrastruktury kolejowej, „który był zobowiązany do jej udostępniania”. To sformułowanie było źródłem wątpliwości interpretacyjnych. Po nowelizacji przepis stał się jednoznaczny – jednak ograniczył możliwość skorzystania ze zwolnienia.

Czytaj również:  Interpretacje podatkowe w Polsce nie gwarantują podatnikom odpowiedniego zabezpieczenia. Konieczna gruntowna reforma