Nowy standard RICS w zakresie ograniczenia ryzyka przestępstw finansowych

0

RICS zainicjował konsultacje w sprawie nowego standardu, który ma pomóc profesjonalistom rynku nieruchomości i firmom regulowanym przez RICS w ograniczeniu ryzyka związanego z łapówkarstwem oraz korupcją, praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu *.

Projekt nowego standardu RICS o nazwie ‘Przeciwdziałanie łapówkarstwu oraz korupcji, praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu’ – Standardy Zawodowe, zobowiązuje ekspertów i firmy regulowane przez RICS do ograniczenia ryzyka prania pieniędzy i ma stanowić barierę ochronną przed przestępstwami finansowymi w codziennych operacjach biznesowych.

Inicjując szeroko zakrojone, globalne konsultacje RICS pragnie dowiedzieć się, czy proponowana formuła standardu spełnia potrzeby specjalistów i interesariuszy z branży i wystarczająco jasno określa ich zobowiązania do łagodzenia wpływu ryzyka malwersacji finansowych na ich praktykę biznesową.

Sektor nieruchomości to jeden z głównych celów nielegalnej działalności finansowej, wykorzystywany jako narzędzie legitymizacji lub „czyszczenia” zysków pochodzących z nielegalnych źródeł, często w ramach jednej transakcji.

Potwierdzają to badania przeprowadzone przez uznaną na arenie międzynarodowej grupę zadaniową ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy (FATF), współpracującą z rządami w zakresie wymogów i regulacji prawnych mających na celu wyeliminowanie prania pieniędzy, finansowania terroryzmu i powiązanych zagrożeń w ramach globalnego systemu finansowego. Także inne międzynarodowe organizacje, takie jak Organizacja Narodów Zjednoczonych i Transparency International, określiły sektor nieruchomości jako wyjątkowo wrażliwy na nielegalne fundusze. **

Peter Bolton King, globalny dyrektor ds. profesjonalizacji i etyki w RICS
Peter Bolton King, globalny dyrektor ds. profesjonalizacji i etyki w RICS

„Ryzyko łapownictwa i korupcji, prania pieniędzy i finansowania terroryzmu rzuca się cieniem na nasz zawód, niezależnie od miejsca na świecie czy specjalizacji. Jeśli te zagrożenia nie będą przez nas właściwie zidentyfikowane i zarządzane, mogą mieć bezpośredni wpływ na naszą codzienną pracę, a także na przedsiębiorstwa i konsumentów oraz na zaufanie, jakim te grupy obdarzają nas, profesjonalistów branży. Określając zobowiązania naszych specjalistów i firm regulowanych przez RICS w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, nowy standard RICS promuje przejrzyste i etyczne postępowanie w biznesie, które umacnia zaufanie rynku do zawodu” – Peter Bolton King, globalny dyrektor ds. profesjonalizacji i etyki w RICS.

Czytaj również:  Do 2030 roku roboty będą już obecne w każdej dziedzinie życia. Coraz częściej znajdują zastosowanie w kulturze i sztuce

Sektorem szczególnie narażonym na nielegalną działalność finansową jest budownictwo głównie z uwagi na przekupstwo i korupcję w ramach procesów zamówień i zawiązywania umów. Potwierdza to m.in. badanie przeprowadzone przez globalną firmę konsultingową PwC Global Economic Crime Survey z 2014 r., które określa budownictwo jako jeden z sektorów szczególnie podatnych na przypadki przekupstwa i korupcji. Również Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) zidentyfikowała sektor budowlany jako globalny sektor wysokiego ryzyka w zakresie łapówkarstwa i korupcji, często poprzez procesy zamówień publicznych.