Obroty i odwiedzalność centrów handlowych w sierpniu 2023 r.

sklep galeria
  • Obroty najemców w centrach handlowych w sierpniu 2023 r. były o 8,4% wyższe niż w sierpniu 2022 r. 
  • Obroty wzrosły we wszystkich kategoriach obiektów handlowych. Najlepsze wyniki zanotowały najmniejsze obiekty (5-20 tys. mkw. GLA), gdzie wzrost obrotów najemców wyniósł 11%. W największych galeriach (powyżej 60 tys. mkw. GLA) obroty wzrosły o 9%, w dużych obiektach (40-60 tys. mkw. GLA) o 10,1%, a w obiektach średniej wielkości (20-40 tys. mkw. GLA) wzrost obrotów wyniósł 5,3%. 
  • W wybranych kategoriach wzrost obrotów najemców wyniósł: rozrywka 68,1%, usługi 27,1%, gastronomia 15,3% oraz moda 8,3%.


– Obroty najemców w centrach handlowych w sierpniu wzrosły o 8,4% w stosunku do lipca 2022 r., podczas gdy, dla całego handlu, jak wynika z danych GUS, wzrost sprzedaży detalicznej w cenach bieżących wyniósł 3,1%. Odwiedzalność galerii mierzona liczbą klientów na 1 mkw. powierzchni najmu była w sierpniu najwyższa od początku 2023 r. W stosunku do sierpnia 2022 r. wzrosła o 4,2% – mówi Krzysztof Poznański, dyrektor zarządzający Polskiej Rady Centrów Handlowych.

W podziale na kategorie, najlepsze wyniki w sierpniu odnotowała rozrywka – wzrost o 68,1%. Z kolei w kategorii usługi obroty najemców wzrosły o 27,1%, gastronomia odnotowała wzrost obrotów o 15,3%, a branża odzieżowa zwiększyła obroty o 8,3% w stosunku do sierpnia 2022 r.

Współczynnik konwersji liczony dla wszystkich kategorii najemców w centrach handlowych, czyli średnie wydatki klienta w przeliczeniu na pojedynczą wizytę w galerii, był o 4% wyższy, niż w sierpniu 2022 r.

Odwiedzalność centrów handlowych (PRCH Footfall Density Index), mierzona liczbą klientów na 1 mkw. powierzchni najmu, była w sierpniu 2023 r. o 4,2% wyższa niż rok wcześniej. Jednocześnie, sierpień był miesiącem, w którym odwiedzalność centrów handlowych przez klientów, mierzona wspomnianym wskaźnikiem, była najwyższa od początku 2023 r.

PRCH Footfall Density Index – wskaźnik odwiedzalności centrów handlowych, pokazujący liczbę klientów w ciągu miesiąca, w przeliczeniu na 1 mkw. powierzchni najmu. Jest przygotowywany na podstawie informacji dostarczanych z nowoczesnych systemów kamer, pozwalających na rzeczywiste, codzienne mierzenie ruchu w centrach handlowych. Klienci odwiedzający galerie są liczeni za pomocą kamer 3D zainstalowanych przy każdym wejściu. Aby zminimalizować możliwość błędów, kamery montowane są również w dodatkowych miejscach, kluczowych dla weryfikacji ruchu w danym obiekcie. To najbardziej miarodajny system analizujący przepływy klientów w centrach handlowych, wyróżniający się dokładnością sięgającą 98%. Dane są zbierane w obiektach handlowych o łącznej powierzchni powyżej 4,5 mln mkw., co stanowi 35% rynku centrów handlowych w Polsce. Nieprzerwalnie od 2008 r., dane te są zbierane i weryfikowane przez PwC, wiodącego międzynarodowego audytora.