Odstąpienie pracownika od PPK może być wyłącznie dobrowolne

0

Jak odciążyć pracodawców z dodatkowych kosztów związanych z wprowadzeniem PPK? Nie ma jednej i dobrej odpowiedzi na to pytanie. Pomysłodawcy PPK planują przełożyć na pracodawców ciężar ekonomiczny łożenia na dodatkową emeryturę pracowników. W obecnej sytuacji rynku pracy, gdzie musimy walczyć o pracowników i oferować im wyższe zarobki, „schowanie” terminowego świadczenia w postaci PPK, jest trafionym pomysłem. Wyzwanie nastąpi za parę lat, gdy zmieni się cykl koniunkturalny.

– Ustawa będzie przewidywała możliwość odstąpienia od PPK dla pracowników, co skutkować będzie brakiem obowiązku składkowania po stronie pracodawców i zmniejszeniem kosztów. Z drugiej strony ustawa zabezpiecza pracowników przed złymi pracodawcami wprowadzając przepisy karne – powiedział serwisowi eNewsroom.pl Marcin Wojewódka, radca prawny, wiceprezes Instytutu Emerytalnego – Nakłaniane pracowników przez pracodawców do wystąpienia z PPK będzie zastrzeżone sankcjami karnymi, a obecnie trwa dyskusja na temat skali tych sankcji. Przedsiębiorca nie może patrzeć krótkoterminowo i musi dbać o pracowników. Elementem społecznej odpowiedzialności biznesu jest wyłożenie własnych środków przez pracodawców w celu zapewnienia godnej emerytury pracownikom. Będzie to nagrodzone zasileniami ze strony Państwa i rządu. Z punktu widzenia pracownika natomiast warto zrezygnować z części dzisiejszej konsumpcji w celu zapewnienia sobie lepszej emerytury – ocenił Wojewódka.

Czytaj również:  IKE i IKZE wciąż rosną - nowe dane KNF - komentarz Grzegorza Chłopka