Oświadczenie Akcjonariuszy ASM Group w sprawie działań Adama Stańczaka

Dorota Kenny, Jacek Pawlak i Andrzej Nowak – zarząd Spółki ASM Group SA
Dorota Kenny, Jacek Pawlak i Andrzej Nowak - ASM Group SA

W nawiązaniu do wcześniejszych informacji akcjonariusze reprezentujący ponad 65 proc. kapitału Spółki ASM Group oświadczają, że Adam Stańczak i Łukasz Stańczak nie są członkami Zarządu Spółki i nie są w żaden sposób uprawnieni do występowania w jej imieniu. Członkami Zarządu Spółki pozostają Dorota Kenny oraz Jacek Pawlak – co zostało potwierdzone w poniedziałek na podstawie głosowania Akcjonariuszy-Założycieli Spółki.

Jednocześnie Spółka ASM Group SA podjęła wszelkie niezbędne czynności zmierzające do wyeliminowania z obrotu dokumentów, którymi posługuje się pan Adam Stańczak i inne nieuprawnione osoby.

Uważamy, że obecne działania pana Stańczaka są obliczone wyłącznie na dalszą eskalację konfliktu i nie służą Spółce. Przypominamy, że pan Stańczak reprezentuje jedynie 30 proc. kapitału zakładowego ASM Group SA i nie ma poparcia pozostałych ponad 65 proc. akcjonariuszy działających w Porozumieniu, które zostało ogłoszone publicznie dnia 8 marca 2022 r. w raporcie ESPI – powiedziała Tatiana Pikula, jedna głównych Akcjonariuszy, reprezentująca także pozostałe ponad 65 proc. kapitału skupionych w Porozumieniu.

Spółka w poniedziałek, 27 czerwca, złożyła wniosek o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców KRS dotycząca składu Zarządu i oczekuje obecnie na wpis prawidłowego Zarządu Spółki, w którym zasiadają pani Dorota Kenny (Prezes Zarządu) i pan Jacek Pawlak. Zarząd ten został potwierdzony poniedziałkowym głosowaniem Akcjonariuszy-Założycieli Spółki przeprowadzonym na podstawie uprawnień wynikających ze statutu. Dopuszczają one możliwość odwołania i powołania dwóch członków Zarządu.

Ponadto Spółka niezwłocznie złoży odwołanie od postanowienia Sądu Rejestrowego o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców KRS dotyczącą składu Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki i będzie oczekiwać na cofnięcie nieprawidłowego wpisu.

Oświadczenie pana Adama Stańczaka, dotyczące wprowadzenia jego strategii w ASM Group, która zresztą nigdy nie została przedstawiona, nie ma poparcia ponad 65 proc. Akcjonariatu. Co więcej, Akcjonariusze są wysoce zaniepokojeni, że indywidualne działania pana Adama Stańczaka mogą po raz kolejny odbić się negatywnie na ASM Group. Tak było podczas akwizycji upadłej już grupy Vertikom, kiedy to pan Stańczak również nie uzyskał żadnych zgód korporacyjnych na przeprowadzenie transakcji, a ówcześni Akcjonariusze zostali przez niego wprowadzeni w błąd – powiedziała Tatiana Pikula.