Oszczędzając w ramach PPK, warto wskazać osoby uprawnione do dziedziczenia środków

Robert Juszczak, Regionalny Menedżer ds. Wdrażania i Rozwoju Planów Emerytalnych w Esaliens TFI
Robert Juszczak, Regionalny Menedżer ds. Wdrażania i Rozwoju Planów Emerytalnych w Esaliens TFI
Robert Juszczak, Regionalny Menedżer ds. Wdrażania i Rozwoju Planów Emerytalnych w Esaliens TFI
Robert Juszczak, Regionalny Menedżer ds. Wdrażania
i Rozwoju Planów Emerytalnych w Esaliens TFI

Zgromadzone w ramach PPK środki nie przepadają po śmierci uczestnika – podlegają bowiem dziedziczeniu. Przepisy pozwalają uczestnikowi określić do kogo i w jakim trybie one trafią – ma on tu pełną dowolność i może to zrobić zarówno w chwili przystąpienia do PPK, jak i później. Jeśli oszczędzający w PPK tego nie zrobi, spadkobiercy zostaną wyłonieni zgodnie z zasadami prawa spadkowego w drodze orzeczenia sądu. Istnieje jednak kilka powodów, dla których warto wcześniej wskazać osoby uprawnione do dziedziczenia.

Wcześniejsze pisemne określenie osób uprawnionych w przypadku PPK pozwala bowiem uniknąć skomplikowanej i angażującej procedury związanej z ustaleniem praw spadkowych, a poza tym daje możliwość wpływu zarówno na udział poszczególnych spadkobierców, jak i to kim one dokładnie będą. Szczególnie dotyczy to sytuacji osób żyjących w nieformalnym związku – zwykle partner lub partnerka nie ma w takiej sytuacji uprawnień do dziedziczenia. Taka osoba może być jednak zabezpieczona, jeśli tylko zostanie pisemnie wskazana przez uczestnika PPK jako osoba uprawniona do środków.

Możliwości uczestnika PPK nie ograniczają się wyłącznie do wyboru osób uprawnionych do dziedziczenia. Można również pisemnie wskazać procentowy udział poszczególnych osób w zgromadzonym w ramach PPK kapitale. Jeśli takie wartości nie są uściślone, uznaje się, że udziały wskazanych osób są równe. Co ważne, podjętą decyzję w kwestii osób uprawnionych do otrzymania oszczędności oraz ich udziałów można w każdym momencie zmienić.

Osoba, która odziedziczy kapitał uczestnika PPK może dokonać wypłaty transferowej – w zależności do wskazania – na własne PPK, IKE czy  PPE lub otrzymać zwrot środków w formie pieniężnej. W każdym z tych przypadków instytucja finansowa ma 3 miesiące na realizację zlecenia od momentu złożenia prawidłowego wniosku. Warto mieć na uwadze, że dziedziczony w ramach PPK kapitał podlega atrakcyjnym zwolnieniom podatkowym. Przede wszystkim osoba dziedzicząca środki zebrane w ramach PPK nie zapłaci od nich podatku od zysków kapitałowych, nie będzie musiała również odprowadzać podatku od spadków i darowizn niezależnie od stopnia pokrewieństwa z uczestnikiem PPK, dodatkowo nie zostaną na nią nałożone przez instytucję finansową jakiekolwiek dodatkowe opłaty za sam fakt dziedziczenia. Natomiast, jeśli uczestnik PPK pozostawał w związku małżeńskim, w którym nie został zniesiony ustrój wspólności majątkowej, to niezależnie od jego decyzji w kwestii osób uprawnionych współmałżonek każdorazowo ma prawo do połowy środków i może nimi dysponować jak każda osoba uprawniona – decydując się na wypłatę transferową na własne PPK, IKE czy PPE lub uzyskując zwrot w formie pieniężnej.

Autorem komentarza jest Robert Juszczak, Regionalny Dyrektor ds. Wdrażania i Rozwoju Planów Emerytalnych w Esaliens TFI