Zmiany w rencie dożywotniej? Seniorzy potrzebują większych pieniędzy

Robert Majkowski - Fundusz Hipoteczny DOM
Robert Majkowski - Fundusz Hipoteczny DOM

Z najnowszego badania „Poziom wiedzy finansowej Polaków 2023” przeprowadzonego na zlecenie Fundacji Warszawski Instytut Bankowości oraz Fundacji GPW wynika, że 98 proc. rodaków odczuwa skutki inflacji i wzrostu cen.[1] Aż 85 proc. badanych przyznaje, że musi ograniczać wydatki, a 82 proc. podkreśla, że nie ma w tej chwili możliwości ani oszczędzania ani inwestowania. Co czwarty Polak ma problem ze spłatą zobowiązań.[2] Wśród osób, które odczuwają skutki inflacji są też seniorzy, zwłaszcza że polskie emerytury należą do najniższych w Europie. W ostatnim badaniu opinii Funduszu Hipotecznego DOM seniorzy przyznali, że chcieliby dostać duże pieniądze z renty dożywotniej na start, rzędu 50-100 tys. zł. Czy to spowoduje zmiany w ofercie funduszy hipotecznych?

Polacy odczuwają skutki inflacji, co potwierdzają badania. Rodacy przyznają, że nie mają możliwości odkładania pieniędzy ani inwestowania, zwłaszcza teraz, gdy budżet wystarcza „z dnia na dzień”. Oszczędzanie na emeryturę też nie jest priorytetem. Jak wykazało badanie „Poziom wiedzy finansowej Polaków 2023” aż 78 proc. ankietowanych nie rozważa w najbliższym czasie samodzielnego inwestowania lub oszczędzania na emeryturę. Odsetek osób, które odkładają na ten cel jest wciąż niski. Tylko 11 proc. korzysta z PPK, po 4 proc. z IKE i PPE mimo, że ich wiedza na temat możliwości oszczędzania i znajomości różnych narzędzi jest już duża. W kontekście wiedzy i znajomości narzędzi wyniki były znacznie lepsze. Spośród znanych sposobów długookresowego oszczędzania na emeryturę respondenci najczęściej wymieniali Pracownicze Plany Kapitałowe (tak odpowiedziało 88 proc.), Indywidualne Konta Emerytalne (73 proc), PPE (blisko 50 proc.). Niecała 1/3 wskazała na IKZE.

– Śledzimy różne analizy i badania opinii dotyczące oszczędzania na emeryturę. Trzeba przyznać, że wciąż mały odsetek Polaków myśli o długofalowym oszczędzaniuna emeryturę. Niewielu z nich zdaje sobie sprawę, że nieodprowadzanie składek do ZUS albo odprowadzanie ich w minimalnej wysokości może spowodować, że ich świadczenia emerytalne będą bardzo niskie. Z drugiej strony Polacy przyznają, że nie mają z czego oszczędzać, a obecne wyniki badań są pesymistyczne. Być może dlatego wielu obecnych emerytów zadłuża się i ma trudności ze spłatą zobowiązań. Bo brakuje im poduszki finansowej, której nie przygotowali wcześniej – mówi Robert Majkowski, Prezes Funduszu Hipotecznego DOM. Jednocześnie przyznaje, że ponad 60 proc. seniorów, którzy przychodzą podpisać umowę renty dożywotniej dzięki niej chce  spłacić swoje zaległe zobowiązania finansowe.

Seniorzy chcieliby większych pieniędzy z renty dożywotniej

Z najnowszego badania opinii Funduszu Hipotecznego DOM wynika, że co trzeci senior chciałby dostać duże pieniądze (np. 50-100 tys. zł) już w momencie podpisania umowy renty dożywotniej. Chciałby zatem, by podpisanie umowy renty dożywotniej dawało w Polsce możliwość otrzymania dużych środków pieniężnych „na start”, a nie tylko comiesięcznych wypłat.[3] Co trzeci ankietowany przyznaje również, że taka kwota mogłaby podreperować jego domowy budżet. Co ciekawe – ponad 60 proc. ankietowanych twierdzi, że nie potrzebuje tak dużych pieniędzy, wystarczałaby im kwota do 10 tys. złotych. Większość z nich uważa, że ma wystarczające dochody i że radzi sobie – w obecnej sytuacji – jak może. Z kolei osoby, które uważają, że duża kwota „na start” podreperowałaby ich budżet przyznały, że wydałyby te pieniądze przede wszystkim „na lepsze życie” (tak odpowiedziało ponad 40 proc.), remont (20 proc.), spłatę długów (13 proc.), czy oszczędności (13 proc.).[4] Czy to oznacza, że oferta funduszy hipotecznych zmieni się?

– Na razie testujemy takie rozwiązanie na grupie klientów w wieku 75+ i zawarliśmy z seniorami już kilka umów renty, które zawierały zapisy o jednorazowej dużej wypłacie rzędu ok. 100 tys. zł oraz o normalnych wypłatach miesięcznych do końca życia. Mamy poczucie, że jest taka potrzeba na rynku i chcemy dać seniorom taką możliwość – podsumowuje Robert Majkowski, Prezes Funduszu Hipotecznego DOM.

[1] Badanie „Poziom wiedzy finansowej Polaków 2023” przeprowadzone przez CBM Indicator na zlecenie i przy współpracy merytorycznej z Fundacją Warszawski Instytut Bankowości oraz Fundacją GPW w dniach 10-20 lutego 2023. Metodologia CATI, próba = 1000. Szczegóły: https://www.gpw.pl/pub/GPW/files/PDF/KEFiP_2023.pdf

[2] Tamże.

[3] Badanie opinii Funduszu Hipotecznego DOM, realizowane w październiku 2023 wśród osób w wieku 65+. Próba = 343.

[4] Tamże.