PA Nova: Wzrost zysku netto w I półroczu br. o 34 proc. rdr do 11 mln zł

0

Rosną przychody i zysk P.A. Novy w I półroczu br. Spółka zarabia głównie na usługach budowlanych i deweloperskich dla Tesco i Kauflandu.

Przychody netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej P.A. Nova wyniosły w I półroczu br. 78,99 mln zł czyli o 17,8 proc. więcej w ujęciu rocznym. Zysk netto to 11,1 mln zł, o 34 proc. więcej niż rok wcześniej.

Największy udział w przychodach miały przychody ze sprzedaży usług budowlanych i deweloperskich, ok. 68 proc. Znaczne przychody spółka osiągnęła także z najmu nieruchomości – 27 proc. ogólnych przychodów grupy.

W I półroczu 2014 roku głównymi odbiorcami usług budowlanych i deweloperskich spółki dominującej były: Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. k., Krokus Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu i Tesco Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

Analizując wyniki finansowe należy zwrócić uwagę na fakt, że Spółka realizuje kontrakty średnio i długoterminowe (powyżej pół roku), czyli na przestrzeni kilku okresów sprawozdawczych (kilku kwartałów). Realizowane kontrakty charakteryzują się dużymi wahaniami przychodów w poszczególnych etapach ich realizacji, a wyniki finansowe zgodnie z polityką rachunkowości przyjętą przez Spółkę prezentowane są dopiero po zakończeniu kontraktu (w trakcie realizacji kontraktu stosowana jest metoda zerowego zysku). Oceniając wyniki finansowe P.A. Nova należy więc brać pod uwagę łącznie okresy kilku kwartałów, gdyż tylko wtedy uśrednione wartości przychodów i osiągane marże oddadzą prawdziwy obraz rezultatów działalności spółki – podkreślają autorzy raportu.

Czytaj również:  Klienci coraz chętniej łączą usługi telekomunikacyjne w pakiety. Ten segment rynku wart jest około 5 mld zł