Unibep: Zysk netto w I poł. 2014 r. wzrósł rdr. o 29 proc.

ceo (3)

Unibep poprawia wyniki, także dzięki rozwojowi usług za granicą, w tym w Rosji i na Ukrainie, skąd nie zamierza się wycofywać. Dobre wyniki miały segmenty drogowy i lekkich konstrukcji.

W pierwszym półroczu 2014 wartość sprzedaży w porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego wzrosła o ok. 6 proc. do poziomu 461,9 mln zł. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wzrósł o 10 proc. do 7,26 mln zł.

Zasadniczy wpływ na poziom sprzedaży, w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego, miał posiadany przez Unibep portfel zamówień w generalnym wykonawstwie na rynku krajowym i rynkach wschodnich – tłumaczy Unibep w raporcie finansowym. – Pozytywnie w stosunku do poprzednich okresów wyróżniają się na tle spółki segmenty drogowy i lekkich konstrukcji. Podjęte w tych obszarach działania poprawy kontroli procesów produkcji (zwiększenia jakości usług), budżetowania i rozliczania przynoszą efekty. Oddziały te stają się rentowne i w perspektywie kolejnych kwartałów ich efektywność powinna wzrastać.

Spółka rozwija się także na rynkach zagranicznych, w tym na wschodzie pomimo konfliktu ukraińsko-rosyjskiego.

Pomimo zawirowań politycznych na Ukrainie w drugim kwartale 2014 r. spółka podpisała kolejny duży kontrakt w Rosji o wysokości ponad 88 mln zł netto, polegający na realizacji prac wykończeniowych budynku biurowego „Zeppelin” należącego do kompleksu biurowo-hotelowego Airport City Sankt Petersburg. Aktualnie sprawnie realizujemy trzy kontrakty na rynkach wschodnich. (…) Współpraca z naszymi wschodnimi partnerami jest stabilna, a w mojej ocenie ryzyka z nimi związane są zdefiniowane i akceptowane prze obie strony. Prowadzimy dalsze rozmowy o szeregu nowych projektów. – komentuje Leszek Marek Gołąbiecki, prezes zarządu Unibep. – Równie perspektywiczny zaczyna być nowy rynek eksportowy – Niemcy, na którym zauważam stopniowy i bezpieczny rozwój. Rośnie skala działalności, podpisujemy kolejne kontrakty, obecnie realizujemy już trzy budowy dla Lindhorst Gruppe.