PLAY chce wejść na GPW

0

PLAY COMMUNICATIONS S.A.[1] („Spółka”) będąca właścicielem 100% udziałów w P4 sp. z o.o. („PLAY”), która jest operatorem sieci telefonii komórkowej PLAY, jednej z najszybciej rozwijających się firm telekomunikacyjnych w Europie, ogłosiła dziś zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej akcji („Oferta”). PLAY Communications S.A. zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych Spółki do obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Komentując dzisiejsze ogłoszenie, Jørgen Bang-Jensen, Prezes Zarządu P4, powiedział:

PLAY to wyjątkowa firma na tle europejskiego sektora telekomunikacyjnego. Dzięki przemyślanej strategii i temu, że jesteśmy marką telekomunikacyjną numer jeden w Polsce, wyprzedzamy porównywalne spółki giełdowe pod względem tempa wzrostu przychodów i rentowności. Stworzyliśmy model biznesowy, który pozwolił nowemu operatorowi na osiągnięcie wiodącej pozycji na rynku w ciągu zaledwie kilku lat, a przy tym na generowanie wolnych przepływów pieniężnych na poziomach, jakie wypracowują najlepsi operatorzy w branży na świecie. Sukces PLAY jest wspierany przez trwały wzrost polskiej gospodarki, jak również rosnące wykorzystanie transmisji danych przez naszych klientów, co pozwala nam sądzić, że możemy zaoferować inwestorom bezkonkurencyjne w naszej branży połączenie wzrostu wartości oraz rentowności inwestycji”.

Informacje o PLAY

PLAY jest operatorem drugiej co do wielkości i najszybciej rosnącej sieci telefonii komórkowej w Polsce pod względem raportowanej liczby klientów (14,3 mln klientów[2] na 31 marca 2017 r.). PLAY zwiększył swój udział rynkowy w liczbie klientów w Polsce z poziomu około 4,6% na koniec 2008 r. do około 27,6% na 31 marca 2017 r. PLAY oferuje szeroki zakres usług telekomunikacyjnych opartych na technologii komórkowej, w tym: usługi głosowe, usługi transmisji danych, wiadomości tekstowe, usługi wideo (PLAY NOW), a także usługi dodane oraz sprzedaż telefonów komórkowych i innych urządzeń klientom indywidualnym oraz biznesowym w Polsce.

Czytaj również:  Wymóg przekazywania klientom danych na trwałym nośniku komplikuje bankom pracę. Kilka z nich wybrało już rozwiązanie technologiczne

Główne powody atrakcyjności PLAY

Polska jest jednym z najbardziej atrakcyjnych rynków telefonii komórkowej w Europie, charakteryzującym się stabilnym poziomem konkurencji

  • Największa gospodarka w Europie Środkowo-Wschodniej, o trwałym tempie wzrostu i stale poprawiającym się otoczeniu makroekonomicznym, co skutkuje wzrostem dochodu rozporządzalnego i siły nabywczej oraz spadkiem poziomu bezrobocia.
  • Tempo wzrostu polskiej gospodarki jest wyższe niż większości krajów w Europie – w latach 2013, 2014, 2015 i 2016 realny wzrost PKB wyniósł odpowiednio: 1,4%, 3,3%, 3,8% oraz 2,7% w porównaniu do średniej w Unii Europejskiej na poziomie odpowiednio: 0,3%, 1,7%, 2,2% i 1,8%[3].
  • Rosnący rynek, zrównoważone otoczenie konkurencyjne oraz korzystne warunki dla rozwoju usług mobilnych pozwoliły PLAY na zwiększenie rentowności, mierzonej wzrostem marży skorygowanej EBITDA[4] w ujęciu kwartalnym z 32,4% w okresie trzech miesięcy zakończonych 31 marca 2016 r. do poziomu 35,7% w okresie trzech miesięcy zakończonych 31 marca 2017 r.

PLAY to jeden z najszybciej rozwijających się operatorów telefonii komórkowej w Polsce i Europie

  • Wyjątkowy sukces komercyjny na polskim rynku z imponującym tempem wzrostu bazy klientów.