Polacy chcą bardziej ekologicznych marek i sieci handlowych

Agnieszka Górnicka, prezes agencji badawczej Inquiry
Agnieszka Górnicka, prezes agencji badawczej Inquiry

Nawet 62% ankietowanych Polaków deklaruje, że wiedza o prowadzonych przez firmę działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju ma wpływ na podejmowaną przez nich decyzję zakupową. Jednocześnie aż co trzeci badany nie jest w stanie wskazać żadnej proekologicznej praktyki dużych sieci handlowych, a 75 proc. z nich przyznaje, że dociera do nich za mało informacji na ten temat. Agencja badawcza Inquiry przyjrzała się oczekiwaniom polskich konsumentów w zakresie ochrony środowiska, ujmując je w najnowszym raporcie „Zrównoważony rozwój handlu i zachowania konsumenckie”.

Obecny od kilku lat zwrot w kierunku zwiększenia świadomości społecznej dotyczącej ochrony środowiska znajduje coraz wyraźniejsze odbicie w konsumenckich postawach Polaków. Już niemal trzy czwarte ankietowanych uważa, że firmy powinny wdrażać zasady zrównoważonego rozwoju, szczególną uwagę przywiązując do miejsc odwiedzanych na co dzień, takich jak sklepy i sieci spożywcze. Wśród najczęstszych oczekiwań ujętych w raporcie „Zrównoważony rozwój handlu i zachowania konsumenckie” wyodrębnić można te związane z zapobieganiem marnowaniu żywności (jak sprzedaż po obniżonej cenie produktów z bliskim terminem ważności), ograniczeniem jednorazowych opakowań i plastiku (przyjmowanie szklanych butelek bez okazania paragonu) czy gospodarką w obiegu zamkniętym (odbiór lub odkupowanie towarów nadających się do ponownego użycia lub recyklingu). Do liderów sieci handlowych, które w oczach Polaków najlepiej realizują działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, należą Lidl, Biedronka oraz IKEA.

Ankietowani deklarują także gotowość zmiany własnych nawyków zakupowych na rzecz bardziej ekologicznych zachowań. Aż 82 proc. chce kupować produkty tych firm, które rezygnują z niepotrzebnych opakowań, a tylko procent mniej chętnie wybierze producenta wykorzystującego materiały z recyklingu. Jednocześnie wiedza na temat realnych zagrożeń wynikających z oddziaływania handlu na środowisko jest bardzo niska. Ta gałąź rynku znalazła się na ostatnim miejscu w zestawieniu najmniej ekologicznych branż – wskazało ją raptem 6 proc. Polaków.

Wyniki przedstawione w tym opracowaniu pokazują, że opinie polskich konsumentów są bardzo spójne na poziomie deklaracji, natomiast nie zawsze idzie za tym chęć do podejmowania konkretnych działań. Mimo wysokiej ogólnej świadomości zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem wiedza o tym, w jaki sposób poszczególne branże, w tym handel, wpływają na środowisko, jest bardzo niska – komentuje Agnieszka Górnicka, prezes agencji badawczej Inquiry, która od dwudziestu lat prowadzi badania konsumenckie w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

Odpowiedzialność za budowanie świadomości społecznej w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz kształtowanie proekologicznych postaw zdaniem Polaków jest mocno rozproszona. Ankietowani wskazują, że największy edukacyjny ciężar powinien leżeć w zakresie Ministerstwa Klimatu i Ochrony Środowiska oraz rządu. Jednocześnie tylko 16 proc. badanych uznaje prowadzone przez rząd działania za wiarygodne. Największym zaufaniem w tym temacie cieszą się wśród Polaków przedstawiciele trzeciego sektora oraz Unia Europejska.

Z całością raportu można zapoznać się pod adresem: https://bit.ly/zrownowazonyrozwoj Badanie „Zrównoważony rozwój w handlu” zostało  zrealizowane przez agencję Inquiry metodą CAWI na panelu YouGov na próbie N=1037 dorosłych Polaków.