Polacy wydają więcej na zakupy online, szczególnie na jedzenie

e-commerce

Aż 573 zł średnio miesięcznie wydają na zakupy online polscy internauci, przy czym najwięcej, bo aż 405 – na artykuły spożywcze. Większe wydatki ponoszą ogólnie mężczyźni, osoby najmłodsze i mieszkańcy miast poniżej 50 tys. mieszkańców. O tym, jakie kwoty na poszczególne kategorie produktów wydają polscy internauci, czytamy w tegorocznej edycji raportu „E-commerce w Polsce”.

Jak wynika z tegorocznej fali badania, Polacy wydają miesięcznie na zakupy online ogólnie więcej niż rok temu, przy czym największy wzrost wydatków odnotowaliśmy w przypadku kategorii „Artykuły spożywcze” (405 zł w edycji 2023 vs 213 zł w edycji 2022). Relatywnie wysokie kwoty przeznaczają także na odzież – 270 zł (213 zł w 2022r) oraz obuwie – 275 zł (172 zł w 2022r). Najniższe wydatki badani zadeklarowali w przypadku dóbr kultury: na książki przeznaczają miesięcznie 96 zł, czyli kwoty bardzo zbliżone do poprzedniej fali badania (94 zł), natomiast na bilety do kina i teatru – 102 zł (wzrost o 34%, z 76 zł w 2022).
Najwyższe wydatki na artykuły spożywcze, najniższe na kulturęAnaliza demograficzna badanych w kontekście wydatków na zakupy online wskazuje, że więcej wydają mężczyźni (583 zł w stosunku do 563 zł w przypadku kobiet), osoby najmłodsze (674 zł) i najstarsze (656 zł), mieszkańcy miast poniżej 50 tysięcy (760 zł) oraz osoby dobrze oceniające sytuację swojego gospodarstwa domowego (803 zł).Najwyższe wydatki na artykuły spożywcze, najniższe na kulturę 2Jeśli chodzi o przyszłe wydatki, większość badanych deklaruje, że pozostaną one na tym samym poziomie. 1/5 e-konsumentów twierdzi, że w przyszłości będzie wydawać więcej, przy czym częściej dotyczy to osób najmłodszych. Zmniejszenie wydatków w przyszłości zapowiada co dziesiąty badany – częściej kobiety i osoby źle oceniające sytuację materialną swojego gospodarstwa domowego.Najwyższe wydatki na artykuły spożywcze, najniższe na kulturę 3A w jaki sposób polscy e-konsumenci płacą za zakupy? Zdecydowanie preferują płatności online – najwięcej badanych zadeklarowało, że płaciło kiedykolwiek za pośrednictwem dedykowanych serwisów, Blika lub karty kredytowej. Bardziej tradycyjne sposoby zapłaty za zakupy, jak np. płatność przy odbiorze, znalazły się na dalszych miejscach zestawienia.Najwyższe wydatki na artykuły spożywcze, najniższe na kulturę 4Co ciekawe, Blik został wskazana przez respondentów jako forma płatności wykorzystywana podczas zakupów przez internet najczęściej. Jest ona też wyraźnie preferowana przez najmłodszych e-konsumentów.Najwyższe wydatki na artykuły spożywcze, najniższe na kulturę 5Tegoroczny raport „E-commerce w Polsce 2023” to efekt współpracy Gemius, Polskich Badań Internetu oraz IAB Polska, a jego wyniki wzbogacono o dane z badania Mediapanel oraz ekspercką wiedzę specjalistów działających w ramach Grupy Roboczej E-commerce IAB Polska.

O raporcie
Celem badania, którego wyniki zaprezentowano w raporcie „E-commerce w Polsce 2023” było poznanie postaw, zwyczajów i motywacji związanych z kupowaniem online. Badano m.in. zachowania zakupowe e-konsumentów, rozpoznawalność marek, czynniki, które zachęcają internautów do zakupów w sieci, ale też napotykane przez użytkowników problemy. Raport przygotowała firma Gemius we współpracy z Polskimi Badaniami Internetu oraz IAB Polska. Prezentowane w raporcie badanie zrealizowano w formie ankiety elektronicznej z wykorzystaniem techniki CAWI (ang. Computer-Assisted Web Interview) na reprezentatywnej próbie 1608 internautów, mających co najmniej 15 lat. Dane zbierano pomiędzy 28 czerwca a 6 lipca 2023 roku.