Polscy uczniowie dobrze diagnozują cyberzagrożenia, gorzej radzą sobie z obsługą Excela

szkoła

IT Fitness Test – wielki szkolny test kompetencji cyfrowych, który po raz pierwszy odbywa się w Polsce jest na półmetku. Jak podaje Związek Cyfrowa Polska, koordynator sprawdzianu w naszym kraju, wstępne wyniki po dwóch miesiącach trwania sprawdzianu wskazują na dobrą znajomość przez polskich uczniów narzędzi ochrony przed cyfrowymi zagrożeniami. Jednak gorzej już wypada obsługa komputerowych narzędzi biurowych. Branża cyfrowa szykuje już rekomendacje działań, by podnieść poziom kształcenia w tym obszarze.

To najszersza do tej pory akcja, badająca umiejętności cyfrowe polskich uczniów i nauczycieli. Dzięki zaangażowaniu firm branży technologicznej z całej Grupy Wyszehradzkiej oraz wsparciu finansowemu Funduszu Wyszehradzkiego, IT Fitness Test swoim zasięgiem obejmuje wszystkie szkoły podstawowe i średnie nie tylko w Polsce, ale też w Czechach, na Węgrzech i Słowacji. W naszym kraju jego organizatorem jest Związek Cyfrowa Polska; akcję wspiera także Ministerstwo Cyfryzacji i Nauki, Centrum GovTech oraz minister ds. cyfryzacji Janusz Cieszyński.

Cel? Sprawdzenie kompetencji cyfrowych w grupie teoretycznie najlepiej dostosowanej do cyfrowego świata. – Chcemy się dowiedzieć, jak w świecie cyfrowym radzi sobie młode pokolenie – mówi Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska. – Interesuje nas, na ile są oni przygotowani do wejścia w życie zawodowe. To cenne informacje dla resortu edukacji, potencjalnych pracodawców, a przede wszystkim dla samych uczestników – zaznacza Michał Kanownik.

Narzędzia biurowe sprawiają uczniom największe problemy

Od dwóch miesięcy uczniowie podchodzą do testu na specjalnie zorganizowanych lekcjach. Znamy wstępne wyniki na jego półmetku. Jak podaje Związek Cyfrowa Polska, do 14 czerwca do egzaminu podeszło niemal 18 tys. polskich uczniów ostatnich klas szkół podstawowych i wszystkich klas w szkołach ponadpodstawowych. Jednak ich wyniki, poza wyjątkami, są na ogół przeciętne. Organizatorzy z Polski podają, że uczniowie szkół licealnych, technicznych i zawodowych radzą sobie tylko ze średnio 41 proc. zadań z cyfrowego testu.  Trochę lepiej jest w podstawówkach – tu średnia poprawnych odpowiedzi to 46 proc.

A w jakich obszarach wypadają najlepiej? Analizując do tej pory przeprowadzone egzaminy wynika, że najmniej trudności sprawia uczniom z obu poziomu szkół część określana jako „Internet”, która bada umiejętności posługiwania się narzędziami w sieci internetowej, oraz „Bezpieczeństwo i systemy komputerowe” (sprawdza wiedzę z zakresu cyberbezpieczeństwa). Jednak już gorzej uczniom idzie radzenie sobie z „narzędziami biurowymi”, czyli programami jak np. Excel czy praktyczne wykorzystywanie narzędzi współpracy w sieci oraz sieciach społecznościowych.

Eksperci Cyfrowej Polski analizują te wyniki również pod względem regionów. Jak podają najlepiej do tej pory z cyfrowym testem kompetencji cyfrowych poradzili sobie uczniowie z województwa podkarpackiego, a najsłabiej – lubuskiego.

Jesienią raport z rekomendacjami

– Na mapie polskich szkół mamy też oczywiście wiele pozytywnych przypadków. W niektórych placówkach wyniki były bardzo wysokie, a niektórzy z uczniów odpowiedzieli poprawnie na 100 proc.  pytań – zaznacza Michał Kanownik. Jego zdaniem pozytywnym sygnałem wynikającym ze wstępnych danych jest również m.in. duża świadomość polskich uczniów dotycząca cyberzagrożeń we współczesnym świecie i ochrony przed nimi. – Niemniej te uśrednione wyniki po dwóch miesiącach od jego startu, wskazują, że podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów powinno być zadaniem priorytetowym. Jako branża przygotowujemy już pewnego rodzaju rekomendacje działań, które pozwolą w przyszłości poprawić ten wynik, szczególnie w tych obszarach, które wypadają w teście najgorzej. Przedstawimy je wraz z pełnymi wynikami egzaminu – zapowiada prezes Cyfrowej Polski.

Raport z IT Fitness Testu, który obejmie nie tylko Polskę, ale i pozostałe kraje uczestniczące w projekcie, poznamy wczesną jesienią. Sam test, pomimo rozpoczynających się lada dzień wakacji, będzie trwał jeszcze przez cały lipiec. Cyfrowa Polska będzie zachęcała do jego rozwiązywania na koloniach oraz półkoloniach. A dzieci i młodzież pozostającą w domu do sprawdzenia swoich kompetencji cyfrowych mają przyciągać specjalne nagrody rzeczowe.