Polska gospodarka traci na wzroście cen surowców

Paweł Majtkowski – analityk eToro
Paweł Majtkowski - analityk eToro

W tym tygodniu Bloomberg Commodity Index osiągnął najwyższy poziom od 2015 roku. Rosnące ceny surowców to problem dla konsumentów i biznesu. Polska gospodarka traci na wzroście ich cen, podczas gdy zyskują Rosja czy Arabia Saudyjska. A wzrost ceny ropy naftowej o 10 dolarów przekłada się na wzrost inflacji o około 0,2 p.p.

Obecnie na świecie wszystko drożeje. Ceny surowców cały czas rosną z uwagi na szybko odradzający się po pandemii popyt, przy ograniczonej podaży, spowodowanej przez dekadę niedoinwestowania tego sektora. Bloomberg Commodity Index, szeroki indeks oparty o kontrakty terminowe na 23 różne surowce (w tym energetyczne), metale i towary, osiągnął w tym tygodniu najwyższe notowania od początku 2015 roku. Od początku roku wzrósł zaś już o 29,1 proc. Ceny surowców są kwotowane w dolarze, który jest obecnie silny, co powoduje, że surowce kupowane na świecie stają się jeszcze droższe.

Wzrost cen surowców powoduje poważne przepływy finansowe z krajów konsumentów do tych, gdzie przeważa wydobycie i produkcja. Zyskują zatem Arabia Saudyjska, Rosja czy Australia. Tracą natomiast Europa i Chiny. Także Polska traci, bo paliwa stanowią 5,6 proc. naszego importu i tylko 1,7 proc. eksportu, inne surowce to 3 proc. importu i 2,4 proc. eksportu (dane za okres 1-7/2021 r., w tym okresie dodatnie całkowite saldo bilansu handlowego wyniosło 14,2 mld złotych). Zyskujemy dzięki nadwyżce w eksporcie żywności, bydła i zboża, ale to nie jest w stanie zniwelować strat wynikających z droższych paliw i innych surowców przemysłowych. Wyższe ceny napędzają także inflację. Ocenia się, że, wzrost ceny ropy naftowej o 10 dolarów, przekłada się na wzrost inflacji o około 0,2 p.p. Wzrost cen na dłuższą metę obniży też popyt, co może skutkować stagflacją, czyli miksem inflacji i stagnacji gospodarczej. Nie ma więc złudzeń, że na dłuższą metę wysokie ceny są niekorzystne dla światowej gospodarki.

Wzrosty cen surowców są także napędzane przez postępującą dekarbonizację. Cena litu, który służy do produkcji baterii, wzrosła od początku roku o 254 proc. (w tym o 41 proc. w ciągu ostatniego miesiąca). O 64 proc. wzrosła od początku roku także cena kobaltu. Zezwolenia na emisję dwutlenku węgla w UE w systemie ETS zdrożały natomiast o 89 proc. Obawy o środowisko powodują także ograniczenie inwestycji w wydobycie ropy i węgla. Reakcja na to są jednak wyższe ceny jakie obserwujemy obecnie w przypadku zwiększonego popytu. Ropa WTI od początku roku zdrożała o 56 proc., a węgiel o 163 proc. Jednak wyższe ceny będą w dłuższej perspektywie wspierać przejście do bardziej ekologicznych rozwiązań.

Na rynku surowców odbijają się perturbacja w chińskiej gospodarce. Problemy spółki Evergrande, obawy o chiński wzrost gospodarczy oraz spadający popyt spowodowały spadek ceny rudy żelaza. W ciągu ostatniego miesiąc staniała ona o 32 proc., a od początku roku również o 32 proc. Spada także cena rodu (-18 proc. od początku roku), palladu (-22 proc.), srebra (-17 proc.), platyny (-10 proc.) oraz złota (-7 proc.).

Natomiast cena miedzi, która jest produkowana także przez polski koncern KGHM, od początku roku wzrosła o 16 proc. Miedź z uwagi na swoje szerokie zastosowanie w gospodarce, jest uznawana za świetny barometr sytuacji gospodarczej na świecie. Gdy gospodarka szybko się rozwija, ceny miedzi rosną, gdy zaś na horyzoncie pojawia się spowolnienie i recesja – ceny spadają.

Rosnące ceny surowców są dziś poważnym wyzwaniem dla gospodarki. Jednak, to co jest problem dla konsumentów i firm, może być szansą dla inwestorów. Dobrze zdywersyfikowany portfel inwestycyjny powinien zawierać surowce lub firmy związane z rynkiem surowcowym. W takie sposób można zapewnić sobie ekspozycje na wzrosty, które jak się wydaje na rynku surowców jeszcze się nie zakończyły.

Paweł Majtkowski – analityk eToro