Polski Holding Nieruchomości wchodzi na rynek fotowoltaiki

Marcin Mazurek
Marcin Mazurek, Prezes Zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

Polski Holding Nieruchomości inwestuje w odnawialne źródła energii rozwijając nową linię biznesową tj. segment fotowoltaiczny. Pierwsza farma o niemal 28 MW mocy zainstalowanej powstanie przy miejscowości Owińska w gminie Czerwonak w Wielkopolsce. Firma otrzymała warunki przyłącza planowanej instalacji OZE do sieci elektroenergetycznej, kluczowy dokument, warunkujący przeprowadzenie inwestycji.

Grupa PHN, jeden z liderów rynku nieruchomości w Polsce pod względem wartości aktywów inwestycyjnych, dążąc do optymalnego wykorzystania posiadanego portfela gruntów uruchomi wkrótce nową linię biznesową – segment wielkoskalowej fotowoltaiki zawodowej. Produkcja energii z własnych odnawialnych źródeł energii (OZE) będzie stanowić jedną z podstaw przyszłej strategii ESG. Wytworzona na farmach solarnych i w instalacjach hybrydowych zielona energia zostanie wykorzystana na potrzeby energetyczne Grupy PHN. Planowane inwestycje będą mogły przyczynić się do ograniczenia kosztów zakupu energii, przy jednoczesnej redukcji emisyjności posiadanych aktywów, z korzyścią dla najemców i środowiska naturalnego.

Grupa PHN posiada nieruchomości pod projekty fotowoltaiczne o łącznie ok. 60 MW mocy zainstalowanej. W wybranych lokalizacjach planowane jest uruchomienie instalacji promujących rozwiązania hybrydowe, wykorzystujących nie tylko energię słońca, ale także wiatru i magazynowania energii, co pozwoli na optymalne wykorzystanie mocy przyłączeniowych, przy większej produkcji zielonej energii. Pierwsza elektrownia fotowoltaiczna o mocy prawie 28 MW, powstanie na ok. 30 ha należących do Grupy PHN odrolnionych gruntów o niskiej klasie bonitacyjnej w okolicach miejscowości Owińska, w gminie Czerwonak, ok. 8 km na północ od stolicy Wielkopolski.

Nasze inwestycje w OZE przyczynią się do zwiększenia udziału zielonej energii w krajowym miksie energetycznym, ograniczenia zużycia paliw kopalnych i pomogą naszym klientom spełnić kryteria ESG. Produkowana zielona energia powinna pokryć większość naszego zapotrzebowania, co znacząco obniży ślad węglowy, a zwłaszcza nasze koszty operacyjne w związku rosnącymi cenami energii. Inwestycję planujemy zrealizować ze środków własnych i w oparciu o finansowanie dłużne. Dzięki temu, że PV Czerwonak i kolejne nasze farmy zostaną zbudowane na gruntach własnych, niższe będą nakłady inwestycyjne oraz koszty utrzymania tych instalacji niż w przypadku konkurencyjnych projektów. Pozwoli to na wypracowanie wyższych stóp zwrotu i ewentualną komercjalizację części inwestycji – powiedział Marcin Mazurek, prezes zarządu PHN.

Przewidywana produkcja energii z pierwszej, i największej instalacji fotowoltaicznej w portfelu PHN to ok. 30 GWh rocznie. Nowa instalacja PV należąca do PHN zapobiegnie emisji ok. 24,4 tys. ton dwutlenku węgla (CO2) do atmosfery rocznie.

Prace przygotowawcze do inwestycji w wielkoskalową farmę PV Czerwonak, które rozpoczęły się ponad rok temu i są na zaawansowanym etapie, np. projekt ma już pozytywną decyzję warunkach środowiskowych inwestycji. Otrzymanie przez PHN warunków przyłącza do sieci energetycznej stanowiące najważniejszy kamień milowy w wielkoskalowych inwestycjach fotowoltaicznych jest dla nas powodem do ogromnej satysfakcji i dowodem, że potrafimy rozwijać także nowe linie biznesowe zgodnie z ESG. Mamy nadzieję, że niedługo będziemy mogli pochwalić się rozpoczęciem realizacji tego przedsięwzięcia. Równolegle pracujemy nad projektami kolejnych farm fotowoltaicznych, z których przynajmniej jedna będzie pracować w układzie hybrydowym z magazynem energii – podkreślił Piotr Przednowek, członek zarządu ds. rozwoju PHN.